Miazgowcowate Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Miazgowcowate

Larwy preferują świeżo wysuszone drewno drzew liściastych np. jesionu, dębu, orzecha, mahoniu, wiśni, topoli i bambusa. Najczęściej pojawiają się w dębowych meblach oraz podłogach, ale młodszych niż 10 lat.


Wygląd zewnętrzny

Szkodniki zaliczane do tej rodziny to 2-3 mm chrząszcze, o wydłużonym ciele z równoległymi bokami. Dodatkowo jest ono spłaszczone i drobno owłosione. Dorosłe osobniki mają barwę brunatną bądź ciemnobrunatną.

Na dość dobrze widocznej głowie osadzone są u nich 11 członowe, buławkowate czułki. Przedplecze posiada kwadratowy lub prostokątny kształt, a na części odwłoka po odsunięciu skórzastych skrzydeł widoczne jest 5 pierścieni. Łatwo można odróżnić samca od samicy, po charakterystycznym pokładełku na końcu odwłoka.

Larwa jest bardzo podobna do larwy kołatkowatych. Również jest ona łukowato wygięta, mięsista z drobnymi włoskami i trzema parami odnóży. Jedynym niuansem różniącym je od siebie jest duża ciemna przetchlinka na 8 pierścieniu odwłoka u miazgowców. Charakterystyczne stadium poczwarki przypomina kształtem dorosłego chrząszcza.

Krajowe gatunki z rodziny miazgowcowatych żerują w bielastej części drewna, najczęściej w zewnętrznych partiach bielu, tuz przy kambium- miazdze, stąd wywodzi się polska nazwa rodziny. Miazgowcowate stanowią zagrożenie m.in. dla boazerii mebli i ram obrazów. Unikają zaś drewna, które jest  pokryte woskiem, farbą lub pokostem, nie spotkamy ich także w świeżo ściętym drewnie.

Przedstawiciele tej rodziny to:

miazgowiec brunatny (Lyctus brunneus)
miazgowiec parkietowy (Lyclus linearis)
miazgowiec amerykański (Lyctus. planicolis)

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"