Kurtek mniejszy Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Kurtek
mniejszy

Kurtek mniejszy (Molorchus minor) to chrząszcz zaliczany do rodziny kózkowatych występujący w Europie środkowej, północnej oraz na Syberii. Szkodnik ten przypodobał sobie lasy iglaste ale występuje także w lasach mieszanych.


Czym jest kurtek mniejszy?

Kurtek mniejszy (Molorchus minor) to chrząszcz zaliczany do rodziny kózkowatych występujący w Europie środkowej, północnej oraz na Syberii. Szkodnik ten przypodobał sobie lasy iglaste ale występuje także w lasach mieszanych.

Morfologia - wygląd kurtka mniejszego

Kurtek mniejszy ma od 6 do 16 milimetrów długości. Charakterystycznymi cechami kurtka mniejszego są skrócone pokrywy skrzydłowe i zgrubiałe uda. Czułki kurtka mniejszego są długie i cienkie. Czułki samców kurtka mniejszego są dłuższe niż w przypadku samic. Pozwala to na łatwe rozróżnienie płci osobników kurtka mniejszego. Kurtek mniejszy bardzo dobrze lata co pozwala mu skutecznie uciekać przed napastnikami.

Gdzie występuje kurtek mniejszy

Kurtek mniejszy występuje w iglastych i mieszanych lasach Środkowej i Północnej Europy i na Syberii. Osobniki dorosłe kurtka mniejszego pojawiają się od maja do lipca. Kurtek mniejszy to chrząszcz liczny i pospolity.

Rozwój i żerowanie kurtka mniejszego

Chrząszcze kurtka mniejszego pojawiają się w maju. Ich pożywieniem jest nektar i pyłki baldaszkowatych i różowatych. Kopulacja kurtka mniejszego najczęściej odbywa się na cienkich gałęziach świerków i innych drzew iglastych. Po kopulacji, samice kurtka mniejszego składają jaja w szczelinach kory. Larwy kurtka mniejszego żerują pod korą ściętych lub przynajmniej uszkodzonych gałęzi świerków. Preferują świerki młode lub w średnim wieku. Czasami larwy kurtka mniejszego rozwijają się również w jodle, sośnie, cyprysie i modrzewiu. Drążą tam kręte korytarze wypełnione drobnymi trocinkami. Po przezimowaniu larwy kurtka mniejszego zaczynają drążyć chodniki w bielu w którym drążą je aż do lata. Latem larwy kurtka mniejszego sporządzają kolebki poczwarkowe. Późnym latem lub na początku jesieni następuje przepoczwarzenie się larw kurtka mniejszego w osobniki dorosłe. Osobniki dorosłe kurtka mniejszego zimują w kolebkach poczwarkowych aż do wiosny następnego roku. Czasami zdarza się, że osobniki dorosłe kurtka mniejszego pojawiają się wcześniej. Dotyczy to zwłaszcza osobników, które znajdowały się w drewnie które z jakiegoś powodu znalazło się w wysokiej temperaturze.

Szkody wyrządzane przez kurtka mniejszego - zniszczenia drewna

Kurtek mniejszy dobija drzewa uszkodzone i osłabione. Powoduje obniżanie jakości surowca przeznaczonego do produkcji kopalniaków i słupów.

Zapobieganie pojawieniu się kurtka mniejszego

Kurtek mniejszy zaliczany jest do gatunków owadów żerujących w nieokorowanym drewnie. W związku z tym skuteczną profilaktyką zapobiegającą jego pojawieniu się jest używanie wyłącznie okorowanego drewna.

 

 

 


Ocena: 5/5 - 145

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Najpopularniejsze szkodniki
Spuszczel pospolity, Kołatek domowy, Kruszel czarny, Drwalnik paskowany, Stukacz świerkowiec, Miazgowiec parkietowiec, Kornik drukarz

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"