Metoda mechaniczna Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Metoda
mechaniczna

W elementach drewnianych zaatakowanych przez owady ociosuje się zewnętrzną cześć silnie zainfekowaną. W miarę możliwości usuwa się drewno przerobione przez larwy na mączkę. Bardzo zniszczone elementy powinno się wymienić na nowe.


Ociosaną powierzchnię oczyszcza się z mączki za pomocą szczotek drucianych lub ryżowych. Drutem przepycha się chodniki powstałe przez szkodniki. Odpadki po ociosaniu elementów drewnianych oraz mączkę należy starannie wymieść i natychmiast spalić.

Skuteczność tej metody zależy od skrupulatności działania. Rzadko kiedy można uzyskać całkowite usuniecie szkodników z elementów drewnianych. Ta metodę należy łączyć ze sposobami chemicznymi

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"