Metody zwalczania Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Metody
zwalczania

Podstawę do zaplanowania metody zwalczania stanowi ustalenie składu gatunkowego owadów, które wyrządziły szkody. Posiadamy najnowsze metody zwalczania szkodników drewna.


Owady przyczyniające się do zniszczeń mogą zostać przywleczone z materiałem użytym do budowy, jednakże do ataku szkodników może również dość po kilku latach od zabezpieczenia drewna.

Skład gatunkowy owadów decyduje o czasie przeprowadzenia dezynsekcji drewna, najlepszą porą jest okres poprzedzający ruję owadów, w tym czasie larwy podchodzą pod powierzchnię drewna w celu przepoczwarzenia się. Zatem znajdują się w zasięgu działania impregnatów. Ponadto zabite zostają znajdujące się w kolebkach poczwarkowych chrząszcze, dzięki czemu nie ma możliwości zaatakowania innych elementów drewna.

Zewnętrzną oznaką żerowania w drewnie szkodników mogą być delikatne otwory wlotowe. Należy zwrócić uwagę na kształt i wielkość tych otworów, rozpoznanie gatunku owada na podstawie znajomości biologii pozwala stwierdzić, czy jest to szkodnik drewna przerobionego czy tez dostał się do drewna budowli przypadkowo.

W przypadku wystąpienia na elementach drewnianych spuszczela lub kołatka, ze szpar i otworów sypie się mączka, a nie kiedy wypadają larwy. Przy dużej infestacji owadów występuje charakterystyczny odgłos dobiegający z belek lub słupów drewnianych.


Ocena: 5/5 - 190

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Najpopularniejsze szkodniki
Spuszczel pospolity, Kołatek domowy, Kruszel czarny, Drwalnik paskowany, Stukacz świerkowiec, Miazgowiec parkietowiec, Kornik drukarz

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"