Metody
zwalczania

Podstawę do zaplanowania metody zwalczania stanowi ustalenie składu gatunkowego owadów, które wyrządziły szkody.


Owady przyczyniające się do zniszczeń mogą zostać przywleczone z materiałem użytym do budowy, jednakże do ataku szkodników może również dość po kilku latach od zabezpieczenia drewna.

Skład gatunkowy owadów decyduje o czasie przeprowadzenia dezynsekcji drewna, najlepszą porą jest okres poprzedzający ruję owadów, w tym czasie larwy podchodzą pod powierzchnię drewna w celu przepoczwarzenia się. Zatem znajdują się w zasięgu działania impregnatów. Ponadto zabite zostają znajdujące się w kolebkach poczwarkowych chrząszcze, dzięki czemu nie ma możliwości zaatakowania innych elementów drewna.

Zewnętrzną oznaką żerowania w drewnie szkodników mogą być delikatne otwory wlotowe. Należy zwrócić uwagę na kształt i wielkość tych otworów, rozpoznanie gatunku owada na podstawie znajomości biologii pozwala stwierdzić, czy jest to szkodnik drewna przerobionego czy tez dostał się do drewna budowli przypadkowo.

W przypadku wystąpienia na elementach drewnianych spuszczela lub kołatka, ze szpar i otworów sypie się mączka, a nie kiedy wypadają larwy. Przy dużej infestacji owadów występuje charakterystyczny odgłos dobiegający z belek lub słupów drewnianych.

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"