Przegląd rodzin szkodników drewna Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Przegląd
rodzin

Na Świecie znanych jest około 820 400 gatunków owadów. Żeby uporządkować tak liczny świat insektów, entomolodzy przy oznaczaniu gatunków posługują się klasyfikacją taksonomiczną.


Dlaczego watro wiedzieć do jakiej rodziny należy szkodnik?

Systematyka to nauka badająca różnorodność i pokrewieństwo ewolucyjne organizmów żywych.  Niezbędnymi dziedzinami wiedzy, pomocnymi w wykazywaniu pokrewieństw ewolucyjnych między gatunkami są anatomia, embriologia, ekologia, genetyka oraz biochemia. W ramach owej klasyfikacji owady dzielone są na:

rzędy
(chrząszcze, motyle, muchówki, błonkówki etc.)

rodziny
(mrówkowate)

rodzaje
(mrówka)

gatunki
(mrówka ogrodowa)

Rodzina

Rodzina (łac. Familia) jest jedną z podstawowych kategorii  stosowanych w systematyce organizmów. W praktyce łączy ona w grupę rodzaje różniące się morfologicznie od innych. Łatwo uzmysłowić sobie ten podział na przykładzie myszy domowej i szczura wędrownego. Zarówno szczur jaki i mysz należą do tej samej rodziny: myszowatych, jednak do zupełnie innych rzędów. Oba gatunki posiadają wbrew pozorom wiele cech wspólnych pod względem anatomicznym i morfologicznym, dlatego zgrupowano je w obręb jednej rodziny. Sytuacja wygląda podobnie u owadów będących szkodnikami upraw, w przechowalniach i naszych domach. Bez znajomości takiej klasyfikacji bardzo trudno jest obejść się również firmom świadczącym usługi dezynsekcyjne i dezynfekcyjne, konserwatorom zabytków oraz technologom drewna.

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"