Grupa IV Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Grupa IV

Grupę IV stanowią owady uszkadzające konstrukcje, które zasiedliły drewno na etapie surowca w lesie lub składnicy.


Takie drewno użyte jako konstrukcja budynku, skutkuje wygryzieniem przez szkodnika desek podłogowych,  półek i innych elementów drewnianych w nowo powstałych budowlach. 

Przedstawicie grupy IV to: 

trzpiennikowate (Siricidae)
karczak sosnowiec (Arhopalus rusticus) 
szczapówka bruzdkowana (Asemum striatum)

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"