Kołatek domowy Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Kołatek
domowy

Szkodnik najczęściej występuje w drzewie iglastym. Owady atakują najczęściej sosnę, świerki rzadziej modrzewie i inne iglaki. Dorosłe osobniki jak i larwy żerują najczęściej w miejscach gdzie rozwija się grzybnia abrozyjnego grzyba.


Czym jest kołatek domowy?

Kołatek domowy to najpowszechniejszy w Europie przedstawiciel rodziny kołatkowatych.

Gdzie występuje kołatek domowy

Kołatek domowy jest pospolity w całej Europie, która jest jego ojczystym kontynentem. Z Europy kołatek domowy zawleczony został do Ameryki Północnej, południowej Afryki, Australii i Nowej Zelandii. Kołatek domowy obok spuszczela pospolitego jest najgroźniejszym szkodnikiem drewnianych elementów budynków i całych budowli drewnianych. Wymagania kołatka domowego co do temperatury i wilgotności różnią się względem spuszczela. Dzięki temu owady te nie stanowią dla siebie wzajemnej konkurencji i niszczą drewno znajdujące się w odrębnych częściach budynków.

Kołatek domowy szczególnie często występuje w pomieszczeniach piwnicznych i nie ogrzewanych lub niedogrzanych pomieszczeniach mieszkalnych w których panuje podwyższona wilgotność powietrza, kościołach i skansenach. Kołatek domowy to wyjątkowo groźny szkodnik rzeźb, ram, obrazów, mebli i wyrobów wikliniarskich. Kołatek domowy zasiedla drewno od kilkuletniego do bardzo starego liczącego nawet 500 lat. Kołatek domowy jest najgroźniejszym szkodnikiem zabytków drewnianych. Kołatek domowy występuje głównie w budynkach. Ze względu na dużą wrażliwość na mrozy rzadko występuje na zewnątrz budynków. Kołatek domowy żeruje głównie w bielu twardziel narusza jedynie wtedy, gdy znajduje się ona w pobliżu bielu.

Jak wygląda kołatek domowy ?

Chrząszcze kołatka domowego są brązowe. Mają one od 3 do 4 milimetrów długości. Przedplecze kołatka domowego  jest charakterystycznie urzeźbione. Zakrywa ono głowę tego owada. Pokrywy skrzydłowe kołatka domowego  pokryte są zagłębieniami w kształcie ułożonych w regularne szeregi kropek.

Rozwój kołatka domowego

Jaja kołatka domowego składane są przez samice grupami lub też pojedynczo w otworach wylotowych chrząszczy lub w szparach drewna. Larwy  wylęgają się z jaj kołatka domowego po około 2 lub 3 tygodniach. Czas po którym larwy wylęgają się z jaj kołatka domowego uzależniony jest od temperatury i wilgotności. Larwy kołatka domowego są białe i łukowato wygięte. Głowa kołatka domowego jest wyraźnie ciemniejsza od reszty ciała i dobrze wyodrębniona. Larwy kołatka domowego dorastają do 6 milimetrów długości. Larwy kołatka domowego drążą swoje chodniki w płaszczyźnie rocznych przyrostów. Chodniki larwalne kołatków domowych drążone są w płaszczyźnie rocznych przyrostów. Szerokość drążonych przez larwy kołatka domowego chodników zwiększa się w miarę wzrostu larw.

Początkowo chodniki larwalne kołatka domowego mają 1/3 milimetra średnicy, a przed przepoczwarzeniem 2 milimetry średnicy. Żerowisko kołatka domowego zapełnione jest odchodami larw i mączką drzewną. Długość rozwoju larw kołatka domowego uzależniona jest od temperatury i wilgotności. Trwa on od roku do 7, a nawet więcej lat. W sprzyjających warunkach w tym samym drewnie zeruje wiele pokoleń kołatka domowego aż do całkowitego zniszczenia fragmentu drewna.


Ocena: 5/5 - 203

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Najpopularniejsze szkodniki
Spuszczel pospolity, Kołatek domowy, Kruszel czarny, Drwalnik paskowany, Stukacz świerkowiec, Miazgowiec parkietowiec, Kornik drukarz

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"