Wszystko o korniku... Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Wszystko o
korniku...

Kornik jest jednym z podstawowym szkodnikiem drzew iglastych. Bardzo często jednak myli się go z innymi szkodnikami występującymi w elementach drewnianych.


BIOLOGIA KORNIKA DRUKARZA

Kornik drukarz (łac. Ips typographus) to niewielkich rozmiarów chrząszcz ( około 5 mm długości) żerujący w drzewie. Naj częściej atakuje świerki. Szkodnik ten drąży kanały oraz tunele pod korą i w łyku . To w efekcie prowadzi do uszkodzenia tkanki drzewa, przerywając obieg soków i doprowadzają w krótkim czasie do jego obumarcia. W wyniku takich działań możemy zauważyć w lesie świerki ze zdrową koroną  i już częściowo odpadającej korze. Kornik drukarz jest szkodnikiem wtórnym ponieważ żeruje w drzewach już wcześniej zaatakowanych przez inne owady.

Drukarz składa jaja pod korą. Samiec potrafi zwabić do swojej komory godowej nawet 4 samice, które składają jaja w miejscach zwanych nyżami. Tam też wykluwają się larwy ,które rosną i drążą kolejne tunele. W efekcie wydostają się na zewnątrz i lecą na kolejne drzewo.   Podczas jednego cyklu rozwojowego z każdego drzewa może wylecieć nawet 100 dorosłych owadów. Kornik drukarz w ciągu jednego roku może dać początek aż trzem pokoleniom.  Rójka przypada na maj oraz lipiec-sierpień.

Tak szybki wzrost populacji kornika drukarza może doprowadzić do całkowitego wyniszczenia lasu w niedługim czasie.

METODY ZWALCZANIA KORNIKA DRUKARZA

Pierwszym krokiem jest monitorowanie lasu przez leśników. Polega ono na szukaniu oznak żerowania kornika takich jak:  brązowiejąca korona, odpadająca kora , mączka powstała w wyniku drążenia korytarzy w korze.

Drzewo zasiedlone przez kornika należy wyciąć i jak najszybciej wywieźć z lasu póki owady nie zdążyły się przemieścić na kolejne zdrowe okazy.
W szczególnie zagrożonych występowaniem kornika drukarza miejscach leśnicy instalują pułapki feromonowe , które zwabiają szkodniki. Umieszczona w nich substancja wabiąca potrafi ściągnąć korniki z okręgu kilkuset metrów . Tego typu pułapka nie tylko zwalcza szkodniki , ale pomaga też określić ich liczebność
Alternatywą dla pułapek feromonowych są klasyczne pułapki świerkowe. Leśnicy tworzą je zostawiając ścięte drzewo i pozwalają zasiedlić je przez korniki . Po ściągnięciu kory można w prosty sposób sprawdzić jak przebiega rozwój szkodnika oraz ocenić jego liczebność. 

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"