Zmorsznik krwisty Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Zmorsznik
krwisty

Zmorsznik krwisty jest gatunkiem drewnożernego chrząszcza. Zmorsznik krwisty występuje na terenie niemal całej Europy, Kaukazu, Zakaukazia i środkowej Syberii. Zmorsznik krwisty wyrządza poważne szkody techniczne w drewnie.


Zmorsznik krwisty - Szkodnik Techniczny Drewna

Zmorsznik krwisty jest gatunkiem drewnożernego chrząszcza.

zmorsznik krwisty

Zmorsznik krwisty (Anastrangalia sanguinolenta)

Zmorsznik krwisty występuje na terenie niemal całej Europy, Kaukazu, Zakaukazia i środkowej Syberii. Na terenie Polski zmorsznik krwisty występuje głównie w górach oraz na pogórzu znajdujących się w południowej części kraju. Jedynie sporadycznie spotykany jest on w pozostałych częściach Polski.

Czym żywi się zmorsznik krwisty?

Zmorsznik krwisty żeruje w drzewach iglastych takich jak jodły, świerki i sosny. Szczególnie często atakowane są przez niego młode drzewa, które zostały uszkodzone na przykład przez pożar.

Jak wygląda zmorsznik krwisty - morfologia owada

Zmorsznik krwisty ma od 8 do 13 milimetrów długości. Szerokość jego przedplecza jest taka sama jak jego długość. U góry pokryte jest ono żółtawymi włoskami. Pokrywy samców lekko błyszczące, zółtobrunatne lub żółte. Na zewnętrznych końcach bocznych krawędziach oraz epipleurach są one czarne. Pokrywy samic są czerwone i matowe.

Larwy zmorsznika krwistego mają do 25 milimetrów długości. Na przedpleczu tych drewnożernych robaków znajdują się silne zmarszczki.

Rozmnażanie się i rozwój zmorsznika krwistego

Osobniki dorosłe zmorsznika krwistego pojawiają się od czerwca do sierpnia, ale najliczniejsze są  one w lipcu. Najczęściej zaobserwować je można na roślinach zielnych zaliczanych do rodziny baldaszkowatych, a także na materiale w którym odbywać się będzie rozwój larw. Jaja składane są przez samice w odziomkowych częściach słabych i obumierających drzew. Najczęściej w miejscach w których drewno kontaktuje się z ziemią. Żerowanie larw początkowo ma miejsce pod korą, a później w drewnie, gdzie wygryzane są przez nie owalne chodniki, które w swojej końcowej części mają 8 milimetrów długości. Chodniki te zapełnione są ubitymi trocinkami orz ekskrementami. Przepoczwarzenie ma miejsce na początku lata. Odbywa się ono w owalnej kolebce poczwarkowej mającej od 15 do 20 milimetrów długości. Kolebka ta zakładana jest na końcu chodnika larwalnego. Chrząszcze opuszczają kolebki poczwarkowe przez mające od 3 do 4 milimetrów średnicy otwory wylotowe. Cykl rozwojowy trwa dwa lata.

Szkody wyrządzane przez zmorsznika krwistego w drewnie

Zmorsznik krwisty wyrządza poważne szkody techniczne w drewnie. Co gorsza powoduje on niszczenie części drewna posiadających najwyższe wartości użytkowe.

 


Ocena: 5/5 - 144

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Najpopularniejsze szkodniki
Spuszczel pospolity, Kołatek domowy, Kruszel czarny, Drwalnik paskowany, Stukacz świerkowiec, Miazgowiec parkietowiec, Kornik drukarz

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"