Mikrofale w dezynsekcji Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Mikrofale
w
dezynsekcji

Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne, które pobudzają cząsteczki wody w drewnie.


 

Dezynsekcja drewna i elementów drewnianych za pomocą mikrofali:

Tarcie powodowane ruchem cząsteczek transferuje energię elektryczną w ciepło w całym przekroju drewna. Mikrofala działa niezależnie od czynników zewnętrznych (wilgotność, temperatura).

Ogrzewa element drewna, do temperatury min. 55-56oC (norma ISPM 15) która prowadzi do śmierci szkodników w skutek denaturacji białka.
Tą metodą ogrzewamy wybrany fragment belki lub element ściany, zabieg jest bardzo skuteczny.
Po dezynsekcji tym sposobem nie ma nieprzyjemnych zapachów, jest bezpieczna dla ludzi 
i zwierząt. Czas nagrzewania mikrofalą jest zależny od grubości elementu drewnianego.

Jest jeszcze kilka sposobów na dezynsekcje drewna za pomocą promieniowania jonizującego, promienie rentgenowskich lub gamma oraz ultradźwięków, lecz te sposoby pozostają w fazie badań i testów.

 

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"