Rytel grzebykoczułki Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Rytel grzebykoczułki

Rytel grzebykoczułki (Elateroides flabellicornis) występuje głównie na terenie Europy wschodniej. Szkody wyrządzane przez rytla grzebykoczułkiego nie są duże ponieważ jest on dość rzadki.


 

Gdzie można spotkać Rytla Grzebykoczułkiego?

Rytel grzebykoczułki (Elateroides flabellicornis) występuje głównie na terenie Europy wschodniej w tym zwłaszcza na terenie Litwy, Łotwy, Estonii i Mołdawii. Poza Europą pojawia się również na Syberii i Kaukazie. W Polsce rytel grzebykoczułki jest owadem dość rzadkim. Pojedyncze osobniki stwierdzano na terenie Białowieży, Beskidu Zachodniego i województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Żerowanie - co je rytel grzebykoczułki?

Żerowanie rytla grzebykoczułkiego może odbywać się w różnych gatunkach drzew liściastych i iglastych, ale najczęściej żeruje on w jodle lub świerku. Zdarza się również, że ten drewnożerny robak żeruje w olszach, grabach i dębach. Najczęściej ten robak żerujący w drewnie pojawia się w pniakach drugi rok po tym, gdy zostało ścięte drzewo po którym pniak ten pozostał. Po za tym pojawia się również w drzewach martwych i obumierających oraz w nieokorowanej leżaninie i drzewach ściętych.

Jak wygląda rytel grzebykoczułki?

Ciało osobników dorosłych rytla grzebykoczułkiego jest walcowate i wydłużone. Ma ono od 7 do 10 milimetrów długości. Czułki samic rytla grzebykoczułkego są siniej piłkowane niż jest to w przypadku samic rytla pospolitego, a samców od ich trzeciego członu podwójnie grzebykowate. Głaszczki żuchwowe samców rytla grebykoczułkiego są prosto zbudowane. Jedynie ostatni z ich członów jest rozdwojony. Samice rytla grzebykoczułkiego mają barwę żółtobrunatną. Końce jej pokryw oraz spodnia część ich ciała są przyciemnione. Samce rytla grzebykoczułkiego są czarne. Jedynie Pokrywy, nogi i czułki samców rytla grzebykoczułkiego są żółtobrunatne. Larwy rytla grzebykoczułkiego są żółtobiaławe i wydłużone. Osiągają do 20 milimetrów długości. Pod względem wyglądu są one bardzo podobna do larwy rytla pospolitego. Podstawowa różnica pomiędzy tymi larwami polega na tym, że w końcowej części wyrostka odwłokowego lary rytla grzebykoczułkiego znajdują się trzy pary ząbków. Przedplecze rytla grzebykoczułkiego jest kapturowato naciągnięte na głowę rytla grzebykoczułkiego.

Jak rozwija się i rozmnaża rytel grzebykoczułki?

Osobniki dorosłe rytla grzebykoczułkiego pojawiają się w maju. Ich rójka jest wyjątkowo krótka. Trwa ona tylko 2-3 dni. Kopulacja odbywa się na drewnie w którym żerować będą larwy. Jaja składane są przez samice w szczelinach drewna i szparach kory. Czasami zdarza się, że składane są one również w otworach wylotowych chrząszczy.

Szkody wyrządzane przez rytla grzebykoczułkiego

Szkody wyrządzane przez rytla grzebykoczułkiego nie są duże ponieważ jest on dość rzadki.

Zapobieganie szkodom wyrządzanym przez rytla grzebykoczułkiego

Szkodom wyrządzanym przez rytla grzebykoczułkiego zapobiega się poprzez szybkie usuwanie zwałów i wyłomów oraz wywożenie drewna z lasów. Jeśli rytel już żeruje w drewnie powinno ono zostać wywiezione z lasu możliwie najszybciej, a następnie należy je przetrzeć i wysuszyć.


Ocena: 5/5 - 4