Spuszczel Domowy zwalczanie Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Spuszczel Domowy
zwalczanie

Chrząszcze spuszczela mają długość od 7 do 21 mm. Barwa jasno lub ciemnobrunatna do czarnej. Spuszczel Pospolity jest groźnym szkodnikiem drewna i może wyrządzić duże szkody. Jak pozbyć się spuszczela? Metody zwalczania Spuszczela Pospolitego


Spuszczel domowy zdjęcia

 

Spuszczel pospolity, spuszczel domowy

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus) to gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych. Jest on jednym z najgroźniejszych szkodników drewna.

 

Gdzie występuje spuszczel pospolity?

Spuszczel występuje w strefie umiarkowanej na niemal całym świecie (Afryka Północna, Europa, Azja, Ameryka północna, Afryka południowa, Nowa Zelandia, Australia). Pospolity w całej Polsce z wyjątkiem wzniesień powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Najliczniejszy w najcieplejszych rejonach kraju. Atakuje wyłącznie martwe, suche drewno różnych gatunków sosen, świerków, modrzewi i jodeł. Nie rozwija się w drewnie drzew liściastych, chyba że drewno to podda się chemicznej przemianie. Szkodnik zamieszkuje martwe, suche a przed wszystkim już przerobione drewno. Spuszczel pospolity pojawia się w drewnianych elementach budynków, słupach wolnostojących itp. W budynkach nie tylko zasiedla więźbę dachową, czy klasyczne ściany z drewna, ale też drewniane ramy okienne czy drewnianą boazerię oraz podłogi.

Morfologia Spuszczela pospolitego

Chrząszcze spuszczela mają długość od 7 do 21 mm. Barwa jasno lub ciemnobrunatna do czarnej. Na przedpleczu znajdują się dwa lśniące guzy, a na pokrywach dwie przepaski utworzone z szarych włosów. Larwy spuszczela są białe i osiągają długość do 30 mm.

larawa spuszczela

Biologa Spuszczela pospolitego - rójka i rozmnażanie się

Chrząszcze spuszczela roją się od czerwca do sierpnia. Najliczniejsze są w najgorętszych dniach lipca. Chrząszcze spuszczela opuszczają drewno tylko jeśli temperatura jest odpowiednio wysoka i robią to w najgorętszej porze dnia. Ilość składanych przez samicę jaj może się wahać od nie więcej niż 200 do ponad 500 przy czym częściej ich ilość jest bliższa tej niższej wartości. Czas po którym lęgną się larwy uzależniony jest od wilgotności i temperatury otoczenia. Przy najkorzystniejszych (temperatura 31 stopni Celsjusza i 90 % wilgotności względnej powietrza) lęgną się po kilku dniach.

Przy warunkach nie sprzyjających następuje to po kilkunastu dniach. Również czas rozwoju larwy uzależniony jest od warunków. Trwa on od 2 do kilkunastu lat (zazwyczaj 3 do 6 lat) Temperatura przy jakiej larwa rozwija się najszybciej wynosi od 28 do 30 stopni Celsjusza, a wilgotność drewna musi wynosić od 26% do 50%. Larwy drążą chodniki o szerokości 6 mm. W poszerzonym końcu chodnika larwa przeistacza się. Długość stadium poczwarki wacha się od warunków otoczenia i wynosi on od 1 do 3 tygodni. Po kilkunastu dniach legnie się chrząszcz, który wydobywa się na zewnątrz wygryzając otwór. Dorosły spuszczel ma czarną lub ciemnobrunatną barwę i długość od 7 do 25 mm.

Jak rozpoznać żerowanie Spuszczela pospolitego?

W walce z tym groźnym szkodnikiem ważne jest, aby w jak najszybszym czasie wykryć zasiedlone przez niego miejsca. Niestety znalezienie miejsca bytności spuszczela jest trudne ponieważ larwy w czasie żerowania nie wysypują na zewnątrz mączki drzewnej. Jego obecność można stwierdzić po odgłosach żerowania w gorące dni. W drewnie silnie zaatakowanym, z którego we wcześniejszych latach wydostawały się postacie dorosłe obecność można stwierdzić na podstawie kilkumilimetrowych otworów wylotowych.

Jakie szkody powoduje Spuszczel Pospolity?

Spuszczel to najgroźniejszy europejski szkodnik urządzeń z drewna i budowli drewnianych. Nawet 10-letnie budynki mogą zawalić się pod wpływem dokonywanych przez niego uszkodzeń. Szkody jakie powoduje spuszczel uzależnione są od konstrukcji ścian, jakości i gatunku drewna. Całkowite zniszczenie głębszych warstw drewna powodują larwy, które drążą szerokie na 6 mm korytarze. Szkodniki znacznie zmniejszają stabilność konstrukcji. Młode larwy unikają części drewna późnego i żerują tylko we wczesnym drewnie. Starsze larwy uszkadzają późne drewno, a niekiedy w całości je niszczą. Spuszczel powoduje też zwiększenie łatwopalności zaatakowanego drewna.

szkody w drewnie spuszczel pospolity

Jak chronić drewno przed spuszczelem?

Ochrona przed spuszczelem polega na głębokim nasycaniu drewna preparatami o długotrwałym działaniu toksycznym. Dużym problemem jest to, że głębokie nasycenie drewna nie zawsze jest możliwe w już stojących budynkach. W takiej sytuacji w grę wchodzą głównie powierzchniowe metody ochronne. Budynki nasycone preparatami wymagają regularnych corocznych kontroli. Najlepiej przegląd drewnianych elementów przeprowadzić w okresie letnim, kiedy temperatura jest wyższa, a larwy bardziej aktywne.

Aby być pewnym że szkodnik nie przedostanie się do naszego budynku musimy pamiętać o uszczelnieniu dachu a także o zamontowaniu siatek ochronnych w oknach strychowych. Inną metodą zabezpieczania ścian przed spuszczelem ze zdrowego drewna jest ich szczelne odeskowanie oraz pomalowanie farbami olejnymi. Bardzo ważne jest też to, aby przy budowie nowego domu, lub w trakcie przeprowadzania remontu nie stosować drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów bez uprzedniej dezynfekcji. Larwy już żerujące w drewnie zwalcza się metodami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi. Szczególnie często stosuje się gazowanie i poddawanie wysokiej temperaturze.

 Zwalczanie Spuszczela Pospolitego

Istnieje kilka skutecznych metod na zwalczanie spuszczela pospolitego. Najbardziej popularne metody zwalczania spuszczela to Fumigacja, Żelowanie drewna, iniekcja ciśnieniowa drewna lub zastoswanie mikrofal do dezynsekcji drewna.

Pierwsza z nich, czyli fumigacja polega na doszczelnieniu całego obiektu i wprowadzeniu do niego fumigantów w postaci pary, dymu lub gazu, a następnie po kilkunastu dniach odwietrzenie obiektu. Druga metoda, żelowanie za pomocą preparatów zwalczających szkodniki polega na zastosowaniau specjalnego żelu, który jednocześnie zwalcza szkodniki i zabezpiecza drewno przed ponownym wtargnięciem drewnojadów. Iniekcja ciśnieniowa drewna to zabieg w którym wykonuje się w belkach nawierty i wprowadza odpowiedni preparat do wewnątrz drewna. Metoda ta jest zbliżona do Żelowania. Ostatni metoda najmniej inwazyjna to wygrzewanie drewna mikrofalami. Zwalczanie Spuszczela pospolitego tą metodą nie zmienia struktury drewna lecz jest czasochłonne.

Więcej o metodach możesz przeczytać w artykułach: Fumigacja, Żelowanie, Iniekcja Ciśnieniowa Drewna, Mikrofale w Dezynsekcji

 

Masz problem ze szkodnikami drewna? Skontaktuj się z nami!

tel.: +48 (22) 29 94 410,
e-mail: biuro@corneco.pl

 

 

TAGI: Larwy żerujące w drewnie, zwalczanie spuszczeli, spuszczel pospolity, skuteczne zwalczanie chrząszczy w drewnie, spuszczel pospolity zwalczanie, spuszczel pospolity zdjęcia, spuszczel pospolity jak się pozbyć, spuszczel pospolity forum, spuszczel pospolity czym zwalczać, spuszczel pospolity cykl rozwojowy, spuszczel pospolity wielkość, spuszczel pospolity odgłos


Ocena: 5/5 - 219