Zniszczenia drewna Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Zniszczenia drewna

Drewno to materiał budulcowy wpisany w dzieje cywilizacji, z którego od wieków wyrabiano meble, różnego rodzaju konstrukcje oraz domy. Ma ono wiele zalet, ale niestety również posiada cechy, które mogą przysporzyć wielu kłopotów.


Materiał ten narażony jest na zniszczenia powodowane przez grzyby jak i owady.  Szkodliwe gatunki owadów stanowią specyficzną grupę nazywaną fachowo ksylofagami.

Szczególnie dużą frakcję w jej obrębie stanowi rząd Coleoptera (chrząszcze). W przypadku chrząszczy żerujących w konstrukcjach budynku, bardzo trudno jest znaleźć żywe lub martwe osobniki, dlatego gatunek szkodliwy rozpoznajemy głównie po wielkości oraz kształcie otworów wylotowych (na powierzchni drewna) lub cech żerowisk (wygryzione tunele i chodniki wewnątrz drewna).

Aby poradzić sobie z niepożądanymi organizmami, dla ułatwienia wyboru odpowiedniej metody ich zwalczania, owady podzielono na kilka grup. Podział ten bierze pod uwagę głownie kryteriach ekologiczno-gospodarcze i opiera się na specyficznych właściwościach zasiedlonego drewna takich jak:

gatunek drewna (liściaste lub iglaste), 
wiek drewna, 
obecność lub brak kory, 
stopień wilgotności, 
warunki termiczno-wilgotnościowe pomieszczeń, 
rozmiar powstałych uszkodzeń.

Niektóre gatunki owadów mogą należeć do dwóch lub trzech kategorii ze względu na ich specyficzną bionomię. Nie można ich zatem sztywno przyporządkować do obrębu jednej z ekonomiczno-gospodarczych grup.

Doskonałym przykładem takiego organizmu jest spuszczel pospolity zasiedlający leśne pniaki,  gdzie nie stanowi zbyt dużego zagrożenia dla drzew. W momencie kiedy gatunek ten  rozpocznie żer w przerobionym materiale oraz konstrukcjach budynków, powoduje bardzo duże straty, dlatego zaliczany jest  do jednego z dwóch najgroźniejszych gatunków niszczących  wyrobiony materiał w Polsce.

Kolejnym przykładem są Miazgowce niszczące całkowicie biel dębu, okrągły i przetarty surowiec na składowiskach oraz półprodukty: meble jak i elementy wystroju wnętrz (podłogi czy boazerie).


Ocena: 5/5 - 187