Spuszczel Domowy zwalczanie Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Spuszczel
Domowy
zwalczanie

Chrząszcze spuszczela mają długość od 7 do 21 mm. Barwa jasno lub ciemnobrunatna do czarnej.


Spuszczel domowy zdjęcia

 

Spuszczel pospolity, spuszczel domowy

(Hylotrupes bajulus)

Spuszczel pospolity to gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych.

Spuszczel pospolity - WYSTĘPOWANIE

Spuszczel występuje w strefie umiarkowanej na niemal całym świecie (Afryka Północna, Europa, Azja, Ameryka północna, Afryka południowa, Nowa Zelandia, Australia). Pospolity w całej Polsce z wyjątkiem wzniesień powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Najliczniejszy w najcieplejszych rejonach kraju. Atakuje wyłącznie martwe, suche drewno różnych gatunków sosen, świerków, modrzewi i jodeł. Nie rozwija się w drewnie drzew liściastych, chyba że drewno to podda się chemicznej przemianie. Szkodnik zamieszkuje martwe, suche a przed wszystkim już przerobione drewno. Pojawia się w drewnianych elementach budynków, słupach wolnostojących itp. W budynkach nie tylko zasiedla więźbę dachową, czy klasyczne ściany z drewna, ale też drewniane ramy okienne czy drewnianą boazerię oraz podłogi.

Spuszczel pospolity - MORFOLOGIA

Chrząszcze spuszczela mają długość od 7 do 21 mm. Barwa jasno lub ciemnobrunatna do czarnej. Na przedpleczu znajdują się dwa lśniące guzy, a na pokrywach dwie przepaski utworzone z szarych włosów. Larwy białe o długości do 30 mm.

Spuszczel pospolity - BIOLOGIA

Chrząszcze spuszczela roją się od czerwca do sierpnia. Najliczniejsze są w najgorętszych dniach lipca. Chrząszcze opuszczają drewno tylko jeśli temperatura jest odpowiednio wysoka i robią to w najgorętszej porze dnia. Ilość składanych przez samicę jaj może się wahać od nie więcej niż 200 do ponad 500 przy czym częściej ich ilość jest bliższa tej niższej wartości. Czas po którym lęgną się larwy uzależniony jest od wilgotności i temperatury otoczenia. Przy najkorzystniejszych (temperatura 31 stopni Celsjusza i 90 % wilgotności względnej powietrza) lęgną się po kilku dniach. Przy warunkach nie sprzyjających następuje to po kilkunastu dniach. Również czas rozwoju larwy uzależniony jest od warunków. Trwa on od 2 do kilkunastu lat (zazwyczaj 3 do 6 lat) Temperatura przy jakiej larwa rozwija się najszybciej wynosi od 28 do 30 stopni Celsjusza, a wilgotność drewna musi wynosić od 26% do 50%. Larwy drążą chodniki o szerokości 6 mm. W poszerzonym końcu chodnika larwa przeistacza się. Długość stadium poczwarki wacha się od warunków otoczenia i wynosi on od 1 do 3 tygodni. Po kilkunastu dniach legnie się chrząszcz, który wydobywa się na zewnątrz wygryzając otwór. Dorosły spuszczel ma czarną lub ciemnobrunatną barwę i długość od 7 do 25 mm.

Spuszczel pospolity - WYKRYWANIE

. W walce z tym groźnym szkodnikiem ważne jest, aby w jak najszybszym czasie wykryć zasiedlone przez niego miejsca. Niestety znalezienie miejsca bytności spuszczela jest trudne ponieważ larwy w czasie żerowania nie wysypują na zewnątrz mączki drzewnej. Jego obecność można stwierdzić po odgłosach żerowania w gorące dni. W drewnie silnie zaatakowanym, z którego we wcześniejszych latach wydostawały się postacie dorosłe obecność można stwierdzić na podstawie kilkumilimetrowych otworów wylotowych.
 

Spuszczel pospolity - POWODOWANE SZKODY

Spuszczel to najgroźniejszy europejski szkodnik urządzeń z drewna i budowli drewnianych. Nawet 10-letnie budynki mogą zawalić się pod wpływem dokonywanych przez niego uszkodzeń. Szkody jakie powoduje spuszczel uzależnione są od konstrukcji ścian, jakości i gatunku drewna. Całkowite zniszczenie głębszych warstw drewna powodują larwy, które drążą szerokie na 6 mm korytarze. Szkodniki znacznie zmniejszają stabilność konstrukcji. Młode larwy unikają części drewna późnego i żerują tylko we wczesnym drewnie. Starsze larwy uszkadzają późne drewno, a niekiedy w całości je niszczą. Spuszczel powoduje też zwiększenie łatwopalności zaatakowanego drewna.

Spuszczel pospolity - ZAPOBIEGANIE

Ochrona przed spuszczelem polega na głębokim nasycaniu drewna preparatami o długotrwałym działaniu toksycznym. Dużym problemem jest to, że głębokie nasycenie drewna nie zawsze jest możliwe w już stojących budynkach. W takiej sytuacji w grę wchodzą głównie powierzchniowe metody ochronne. Budynki nasycone preparatami wymagają regularnych corocznych kontroli. Najlepiej przegląd drewnianych elementów przeprowadzić w okresie letnim, kiedy temperatura jest wyższa, a larwy bardziej aktywne. Aby być pewnym że szkodnik nie przedostanie się do naszego budynku musimy pamiętać o uszczelnieniu dachu a także o zamontowaniu siatek ochronnych w oknach strychowych. Inną metodą zabezpieczania ścian ze zdrowego drewna jest ich szczelne odeskowanie oraz pomalowanie farbami olejnymi. Bardzo ważne jest też to, aby przy budowie nowego domu, lub w trakcie przeprowadzania remontu nie stosować drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów bez uprzedniej dezynfekcji. Larwy już żerujące w drewnie zwalcza się metodami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi. Szczególnie często stosuje się gazowanie i poddawanie wysokiej temperaturze.

 

TAGI: Larwy żerujące w drewnie, zwalczanie spuszczeli, spuszczel pospolity, skuteczne zwalczanie chrząszczy w drewnie, spuszczel pospolity zwalczanie, spuszczel pospolity zdjęcia, spuszczel pospolity jak się pozbyć, spuszczel pospolity forum, spuszczel pospolity czym zwalczać, spuszczel pospolity cykl rozwojowy, spuszczel pospolity wielkość, spuszczel pospolity odgłos

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"