Fumigacja
-
gazowanie

Dezynsekcja przy użyciu gazów trujących (fumigacja) jest zabiegiem znacznie mniej pracochłonnym i skuteczniejszym niż poprzednie omówione metody.


Dezynsekcja drewna przy użyciu gazów trujących (fumigacja):

Dezynsekcja przy użyciu gazów trujących (fumigacja) jest zabiegiem znacznie mniej pracochłonnym i skuteczniejszym niż poprzednie omówione metody.
Rozprzestrzenianie się substancji trującej następuje tu z wyłożonych tabletek (fosforowodór) lub z pojemników ze sprężonym gazem. Taka metoda ma bardzo dużą zdolność wnikania w bardzo trudno dostępne miejsca. Przenika przez drzewo pokryte lakierem, farbą gwarantuje wysoka skuteczność zabiegu.

Fumigacja jest metodą bardzo mocna toksyczną, dla tego na okres trwania gazowania ludzie, zwierzęta i rośliny muszą opuścić fumigowany obszar.
Budynki należy zabezpieczyć i uszczelnić żeby gaz nie wydostawał się na zewnątrz, do tego celu stosuje się odpowiednia folie. Do mniejszych przedmiotów można stosować namioty foliowe oraz skrzynie z blachy pobielanej i do nich wprowadzić trujący gaz.

Czas działania zależy do temperatury i wilgotności powietrza, im temperatura jest wyższa tym czas ekspozycji jest krótszy.

Tą metodę mogą wykonywać tylko przeszkolone i wykwalifikowane ekipy.

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"