Grupa II Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Grupa II

Grupę II stanowią szkodniki wymagające do początkowego rozwoju larw drewna zawilgoconego i rozłożonego częściowo przez grzyby.


Larwy owadów zaliczanych do tej grupy z czasem stają się bardzo odporne na spadki wilgotności. Dzięki takiemu przystosowaniu potrafią żerować w drewnie, które nie daje możliwości rozwojowych grzybom.

Do tej grupy należą zaledwie dwa gatunki:

Xestobium austiacum (nie ma odpowiednika polskiej nazwy)
tykotek pstry (Xestobium rufovillosum)

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"