Dezynsekcja polem elektrycznym Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Dezynsekcja polem
elektrycznym

Drewno umieszczone w zmiennym polu elektrycznym o wysokiej częstotliwości nagrzewa się bardzo szybko i równomiernie na całej powierzchni co pozwala zwalczać szkodniki w ich wnętrzu.


Dezynsekcja polem elektrycznym o wysokim natężeniu.

Wyróżniamy dwie metody nagrzewania elektrycznego: pojemnościowe i indukcyjne.

Nagrzewanie pojemnościowe wytwarza ciepło za pomocą przepływu prądu czyli polaryzacji przez ciało stałe lub ciecz, poprzez umieszczenie go w kondensatorze wzdłuż którego przenosi się energia pola elektrycznego przemiennego od kiku do kilkudziesięciu megaherców. Jest to atrakcyjna metoda działająca na obiekty słabo przewodzące ciepło np. drewno. Ta metoda jest stosowana do mniejszych obiektów które można umieścić w urządzeniu do nagrzewania.  

Metoda indukcyjna wytwarza ciepło za pomocą przepływu indukcyjnego prądu, przewodzenia przez ciało stałe lub ciecz połączone indukcyjnie z obwodem, energia pola elektrycznego przepływa wzdłuż o częstotliwości od kilkunastu herców do kilkudziesięciu megaherców.  Metoda ta należy do najbardziej rozpowszechnionych w przemyśle, stosowana w przemyśle hutniczym w procesie topnienia, podtrzymywania metali w stanie ciekłym.     


Ocena: 5/5 - 113