Fumigacja - gazowanie Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Fumigacja - gazowanie

Dezynsekcja przy użyciu gazów trujących (fumigacja) jest zabiegiem znacznie mniej pracochłonnym i skuteczniejszym niż poprzednie omówione metody.


Fumigacja
Zwalczanie szkodników drewna

Istnieje wiele metod zwalczania szkodników. Jedną z częściej stosowanych jest zwalczanie szkodników poprzez fumigacje. Podczas fumigacji do zwalczania szkodników używane są substancje chemiczne pod postacią gazu, dymu lub pary. Substancje, które stosowane są podczas fumigacji nazywamy fumigantami. Fumigacja jest metodą zwalczania szkodników łączącą wysoką skuteczność z neutralnością dla poddawanych odkażaniu za pomocą fumigacji materiałów.

 

Metody fumigacji

Istnieje wiele metod fumigacji. Jedną z częściej stosowanych jest namiotowanie polegające na zamknięciu danego obiektu w szczelnym opakowaniu do wnętrza którego wtłaczany jest fumigant. Namiotowanie stosowane jest zwłaszcza do zwalczania szkodników drewna. Namiotowane mogą być zarówno całe budynki w tym również tak duże jak na przykład kościoły jak i przedmioty. Najczęściej poddawane fumigacji są przedmioty przeznaczone do celów eksportowych oraz przedmioty zabytkowe. Wysoka skuteczność fumigacji sprawia, że obok iniekcji ciśnieniowej, promieniowania mikrofalowego oraz użycia żelu owadobójczego xilix jest ona główną metodą zwalczania szkodników drewna stosowaną na terenie Polski.

 

Dezynsekcja drewna przy użyciu gazów 

Dezynsekcja przy użyciu gazów trujących (fumigacja) jest zabiegiem znacznie mniej pracochłonnym i skuteczniejszym niż poprzednie omówione metody. Rozprzestrzenianie się substancji trującej następuje tu z wyłożonych tabletek (fosforowodór) lub z pojemników ze sprężonym gazem. Taka metoda ma bardzo dużą zdolność wnikania w bardzo trudno dostępne miejsca. Przenika przez drzewo pokryte lakierem, farbą gwarantuje wysoka skuteczność zabiegu.

Fumigacja jest metodą bardzo mocna toksyczną, dla tego na okres trwania gazowania ludzie, zwierzęta i rośliny muszą opuścić fumigowany obszar. Budynki należy zabezpieczyć i uszczelnić żeby gaz nie wydostawał się na zewnątrz, do tego celu stosuje się odpowiednia folie. Do mniejszych przedmiotów można stosować namioty foliowe oraz skrzynie z blachy pobielanej i do nich wprowadzić trujący gaz.

Czas działania zależy do temperatury i wilgotności powietrza, im temperatura jest wyższa tym czas ekspozycji jest krótszy.

Tą metodę mogą wykonywać tylko przeszkolone i wykwalifikowane ekipy.


Ocena: 5/5 - 114