Iniekcja ciśnieniowa drewna Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Iniekcja ciśnieniowa
drewna

Innowacyjna metoda zwalczania szkodników drewna za pomocą środków chemicznych tłoczonych pod ciśnieniem do elementów drewnianych. Uzyskując przy tym wysoki stopień skuteczności.


Metoda ta polega na wprowadzeniu płynnych insektycydów do drewna przez wywiercone otwory. Sposób ten ma zastosowanie wówczas gdy dostęp do miejsc zaatakowanych jest utrudniony. Ociosywanie nie jest konieczne. Należy się tylko upewnić, czy dany element konstrukcji budowlanej warto ratować. W belce lub słupie uszkodzonym przez owady, ale nadającym się jeszcze do użycia, wierci się otwory o średnicy 8-10 mm. Otwór nie może być grubszy, aby nie obniżać wytrzymałości danego elementu. Otwory muszą być rozłożone w kilku szeregach w kierunku podłużnej osi belki. Odległości między poszczególnymi szeregami otworów nie mogą być większe niż 4 cm. Odstępy między otworami w jednym szeregu powinny wynosić do 30 cm, a otwory w poszczególnych szeregach muszą być tak rozmieszczone, aby na jednej linii w kierunku poprzecznym belki był tylko jeden otwór.

Odległość między brzegami belki, a zewnętrznymi szeregami otworów nie powinna wynosić więcej niż 2,5 cm, ponieważ preparat rozchodzi się łatwo w kierunku równoległym, a dość trudno w kierunku prostopadłym do włókien. Głębokość otworów zależy od grubości belki. Jako zasadę przyjmuje się wiercenie tak głębokie, aby dno otworu było oddalone o 2 cm od przeciwległej strony belki. W elementach ułożonych poziomo otwory wierci się prostopadle do podłużnej osi belki. W słupach, belkach ścian itp. Otwory wierci się skośnie ku dołowi.

W wywiercone w ten sposób otwory wtłacza się pod ciśnieniem 5-7 atmosfer płynny impregnat. Do wypełniania otworów używa się różnych impregnatów. Oczywiście wyboru należy dokonać z uwzględnieniem wilgotności drewna oraz możliwości zastosowania danego preparatu w określonych okolicznościach. Zwalczanie prowadzone tą metodą nie jest uciążliwe oraz jest najbardziej skuteczne. Ponadto oprócz zabicia owadów przebywających w drewnie jednocześnie zabezpiecza je przed przyszłymi atakami ze strony tych szkodników.


Ocena: 5/5 - 114