Dezynsekcja Gazowa jako metoda zwalczania szkodników Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Dezynsekcja Gazowa

Dezynsekcja gazowa to metoda zwalczania owadów za pomocą substancji chemicznych pod postacią pary, dymu lub gazu. Szczególnie stosowana przy zwalczaniu szkodników drewna.


Czym jest dezynsekcja gazowa?

Dezynsekcja gazowa to zwalczanie owadów za pomocą substancji chemicznych pod postacią pary, dymu lub gazu. Dezynsekcja gazowa bywa też nazywana fumigacją, zamgławianiem lub gazowaniem. Dezynsekcja gazowa to bardzo skuteczna metoda zwalczania owadów.

Istnieje wiele metod dezynsekcji gazowej. Trzy z nich: zamgławianie termiczne, oprysk i fumigacja fosforowodorem omówimy w dalszej części naszego artykułu.

Dezynsekcja gaozwa poprzez zamgławianie termiczne

Pierwszą z metod dezynsekcji gazowej jest zamgławianie termiczne podczas którego do obiektu wprowadzane są preparaty chemiczne pod postacią mgły. Ciecz robocza stosowana podczas zamgławiania termicznego składa się z substancji czynnej odpowiedzialnej za biobójcze właściwości powstającego gazu oraz nośnika pozwalającego na rozmieszczenie preparatu na terenie całego poddawanego zabiegowi obiektu. Podczas zabiegu stosowane są też preparaty, które doprowadzają do zwiększenia lepkości stosowanej substancji czynnej i przedłużenia czasu działania środka biobójczego, co prowadzi do zwiększenia skuteczności jego działania na zwalczane owady. Podczas zabiegu stosowany preparat aplikowany jest za pomocą wytwornic wytwarzających krople, których wielkość wynosi około 0,5 mikrona. Mikron znany też jako mikrometr jest tysięczną częścią milimetra. Dzięki niewielkim rozmiarom kropli powstających podczas zamgławiania termicznego rozprowadzana tą metodą mgła utrzymuje się w powietrzu przez dłuższy czas, co pozwala na penetracje substancją owadobójczą nawet najmniejszych zakamarków poddawanego temu zabiegowi obiektu. Wysoka gęstość wytwarzanej podczas zamgławiania termicznego mgły pokazuje dokonującemu zabiegu technikowi gdzie dotarła stosowana podczas zabiegu substancja czynna.

Dużą zaletą zamgławiania termicznego jest fakt, że nie wymaga ono równie wysokiego poziomu szczelności jak jest to w przypadku dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru. Zabieg zamgławiania termicznego trwa kilka godzin. Jest to czas znacząco krótszy niż w przypadku innych metod dezynsekcji gazowej. Dość krótki bo wynoszący około 24 godzin jest też w przypadku zamgławiania termicznego okres prewencji. Niemniej istotne jest też to, że w przypadku zamgławiania termicznego zużycie wody jest znacząco mniejsze niż w przypadku metody opryskowej, którą omówimy dalej co minimalizuje ryzyko uszkodzenia urządzeń elektrycznych lub innych przedmiotów przez wodę. Preparaty używane podczas zamgławiania termicznego docierają do wszystkich zakamarków poddawanego zabiegowi obiektu w tym również do wentylacji i ciągów technologicznych. Zamgławianie termiczne to metoda cechująca się wysoką wydajnością. Pozwala na wykonanie zabiegu na dużej przestrzeni w stosunkowo krótkim czasie. Wykonywanie zabiegu dezynsekcji gazowej metodą zamgławiania termicznego wymaga jednak posiadania wysokowydajnego, nowoczesnego sprzętu.

dezynsekcja gazowa szkodników

Metoda opryskowa dezynsekcji gazowej

Inną metodą dezynsekcji gazowej jest metoda opryskowa. Ta metoda dezynsekcji gazowej pozwala na precyzyjną aplikacje preparatu insektobójczego w miejscach, w których jest on najbardziej potrzebny. Niestety w przypadku zastosowania tej metody dezynsekcji gazowej dotarcie ze środkiem chemicznym w różnego rodzaju zakamarki jest dużo trudniejsze niż w przypadku zamgławiania termicznego. Konieczne jest też wprowadzenie dużych ilości wody do danego obiektu co może stanowić zagrożenie dla znajdujących się w nim produktów i urządzeń elektrycznych. Również ilość wprowadzanego do obiektu środka toksycznego jest w przypadku zastosowania tej metody dezynsekcji gazowej większa niż w przypadku zamgławiania. Zamgławianie opryskowe to metoda dezynsekcji gazowej, która jest bardzo trudna do zastosowania w przypadku wysokich obiektów.

Fosforowodór w fumigacji 

Trzecia powszechnie stosowaną metodą dezynsekcji gazowej jest gazowanie za pomocą fosforowodoru. Fosforowodór to łatwopalny, bezwonny i bezbarwny gaz mający w swoim składzie fosfor i wodór. Fosforowodór używany podczas dezynsekcji gazowej otrzymywany jest poprzez łączenie ze sobą pary wodnej z ciałami stałymi takimi jak fosforek glinu i fosforek magnezu. Fosforki niezbędne przy wykonywaniu tego dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru dostępne są na rynku pod wieloma postaciami. Pierwszą z nich są przepuszczające gaz woreczki, które można łączyć ze sobą w łańcuch, koce lub pasy. Woreczki najczęściej stosowane są do gazowania niewielkich pomieszczeń i niewielkich ilości towarów, choć mogą być też stosowane na większą skalę na przykład w ładowniach statków. Do gazowania zboża, nasion i drewna często używa się tabletek i drażetek dostarczanych w gazoszczelnych szczelnie zamykanych puszkach lub butelkach. Fosforki używane do dezynsekcji gazowej mogą też przyjmować postać przepuszczających gaz opakowań lub taśm i płytek polietylenowych.

Najlepszymi warunkami dla przeprowadzenia tych reakcji są wysoka wilgotność i temperatura. Gazowanie za pomocą fosforowodoru nazywane bywa namiotowaniem ze względu na konieczność dokładnego zamknięcia poddawanego zabiegowi obiektu w szczelnym opakowaniu. Do wyżej wspomnianego opakowania wtłaczany jest pod ciśnieniem fosforowodór. Namiotowanie to skuteczna metoda dezynsekcji gazowej za równo pojedynczych przedmiotów jak i całych budynków.

Dezynsekcja gazowa za pomocą fosforowodoru cechuje się wysoką skutecznością za równo w zwalczaniu owadów jak i gryzoni. Fosforowodór powoduje zakłócenie funkcji oddechowych szkodników i ich paraliż. Wadą gazowania fosforowodorem jest konieczność dokładnego uszczelnienia poddawanego temu zabiegowi obiektu. Ponadto obiekt poddawany dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru wyłączany jest z cyklu produkcyjnego na stosunkowo długi czas. Fosforowodór może też szkodliwie wpływać na instalację i urządzenia elektryczne. Fumigacja za pomocą fosforowodoru cechuje się wysoką toksycznością.

Dezynsekcja gazowa za pomocą fosforowodoru trwa od 10 do 14 dni. Dezynsekcje gazową za pomocą fosforowodoru należy odpocząć od właściwego rozpoznania obiektu w którym będzie ona przeprowadzana i uszczelnienie go za pomocą nieprzepuszczającej fosforowodoru folii. Właściwe uszczelnienie obiektu jest konieczne w celu utrzymania odpowiedniego poziomu insektobójczego gazu przez cały czas trwania dezynfekcji gazowej. Podczas całego czasu trwania dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru poddawany zabiegowi obiekt jest wyłączony z użytku i oznakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych. Po wyniszczeniu owadów poddawany dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru budynek otwierany jest przez techników DDD. Następnie następuje wietrzenie wszystkich pomieszczeń poddawanego zabiegowi obiektu dezynsekcji gazowej metodą gazowania fosforowodorem i zebranie preparatów używanych podczas dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru.

fumigacja gazowa zabytków

Podczas stosowania fosforowodoru do dezynsekcji gazowej należy stosować się do licznych zasad bezpieczeństwa. Zawsze należy stosować się do dodanej do środka instrukcji i nie należy zwilżać preparatów woda ponieważ może to przyczynić się do wybuchu lub powstania pożaru.

Wybór metody dezynsekcji gazowej

Wybór odpowiedniej metody dezynsekcji gazowej uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z ważniejszych z nich jest lokalizacja obiektu poddawanego dezynsekcji gazowej. W miejscach gęsto zaludnionych takich jak na przykład obszary miejskie i w miejscach użyteczności publicznej za zwyczaj nie przeprowadza się dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru ze względu na zagrożenia z którymi wiąże się używanie fosforowodoru podczas dezynsekcji gazowej.
 

Dezynsekcja gazowa bez względu na wybrana metodę powinna być wykonywana przez wysoko profesjonalną firmę wyposażoną w nowoczesny sprzęt i wysoce wykwalifikowany profesjonalny personel. W trakcie przeprowadzania dezynsekcji gazowej niezbędne jest przestrzeganie licznych procedur bezpieczeństwa mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu. Bardzo ważny jest też wybór odpowiedniej metody dezynsekcji gazowej dostosowanej do miejsca w którym będzie wykonywany zabieg dezynsekcji gazowej.

Dezynsekcja w transporcie międzynarodowym

Dezynsekcja gazowa często stosowana jest również w transporcie międzynarodowym w stosunku do różnego rodzaju opakowań drewnianych i drewna. Na zdezynsekowanym w ten sposób materiale wypalane jest logo IPCC przypominające kłos zboża, a także informacje, które dotyczą sposobu zabezpieczania drewna. W przypadku materiałów wykonanych z drewna przetworzonego wykonywanie dezynsekcji gazowej nie jest konieczne.


Ocena: 5/5 - 160