Fumigacja co to jest, fumigacja drewna, certyfikat fumigacji Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Fumigacja co to jest,
fumigacja drewna,
certyfikat fumigacji

Fumigacja to zabieg zwalczania szkodników takich jak owady lub gryzonie za pomocą środków w formie gazu, dymu lub też pary. Zaletą fumigacji jest jej bardzo duża skuteczność oraz neutralność dla przedmiotu poddawanego zabiegowi.


Fumigacja

Fumigacja (późn. łac. fumigatio - dymienie z łac. fumigatus od fumigare - dymić, kadzić) to zabieg zwalczania szkodników takich jak owady lub gryzonie za pmocą środków w formie gazu, dymu lub też pary. Zaletą fumigacji jest jej bardzo duża skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna oraz neutralność dla obiektu poddawanego fumigacji. Aktualnie w Polsce najczęściej stosowanym fumigantem jest fosforowodór.

fumigacja

Co to jest fumigacja i gdzie jest stosowana? 

Fumigacja jest bardzo popularnym zabiegiem stosowanym w eksporcie międzynarodowym, w zwalczaniu szkodników drewna w konstrukcjach z drewna i obiektach zabytkowych takich jak kościoły czy cerkwie z drewna. W eksporcie międzynarodowym fumigacja odgrywa bardzo ważną rolę powstrzymując rozprzestrzenianie się szkodników drewna do innych kraji. Ze względu na skuteczność i bezinwazyjność fumigacja stosowana jest zwalczania szkodników w kilku sektorach:

  • w przemyśle drzewnym i budowlanym (fumigacja drewna do budowy, fumigacja konstrukcji i obiektów drewnianych),
  • w transporcie krajowym i międzynarodowym (fumigacja paletdrewnianych, opakowań, naczep) ,
  • w rolnictwie (zwalczanie owadów w produktach roślinnych, np.: Fumigacja zboża, ziarna i silosów),
  • przy fumigacji dokumentów, akt i archiwaliów podatnych na ataki szkodników.

Fumigacja drewna

Fumigacja drewna najczęściej wykonywana jest poprzez namiotowanie, które polega na zamknięciu fumigowanego przedmiotu lub obiektu w szczelnym opakowaniu i wprowadzeniu do niego gazu. Jest to metoda która sprawdza się przy fumigacji pojedyńczych przedmiotów drewnianych, mebli oraz całych budynków. 

Fumigacja palet drewnianych

Fumigacja palet drewnianych oraz opakowań z drewna (skrzynie, bębny kablowe, elementy zabezpieczające) jest wymagana w transporcie międzynarodowym między niektórymi Państwani Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Przeprowadzanie zabiegów fumigacji na drewnianych elementach na eksport ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się szkodników drewna na inne regiony świata.

fumigacja palet

Cały zabieg polega na fumigacji elementów drewnianych przeznaczonych do wysyłki oraz odpowednim ich oznakowaniu. Na paletach poddanych odpowiednim zabiegom elementach wypala się znak IPPC wraz z numerem firmy, która wykonywała zabieg oraz jakiemu zabiegowi zostało poddane drewno. Znak fumigacji palet przypomina kłos zboża wraz z odpowiednim oznaczeniem:

  • DB (z ang. debarked - okorowany): drewno poddane mechanicznej obróbce usuwającej pozostałości kory drzewnej
  • MB (z ang. methyl bromide - bromek metylu): drewno odkażone poprzez gazowanie bromkiem metylu. (Wycofane ze stosowania)
  • HT (z ang. heat treatment - obróbka cieplna): drewno użyte do budowy opakowania zostało wysuszone komorowo w wysokiej, ściśle określonej temperaturze przez odpowiedni czas. (Najczęściej stosowane)

Warto wiedzieć, iż materiały poddane wcześniejszemu przetowrzeniu (sklejka, płyta wiórowa, kartony) nie muszą być poddawane zabiegom fumigacji. Palety czy opakowania drewniane używane w handlu międzynarodowym dłużej niż rok muszą przejść ponownie zabieg i zostać ponownie oznakowane. 

fumigacja palet znak

Certyfikat fumigacji palet 

Po przejściu procesu fumigacji i odpowiednim oznakowaniu elementów drewnianych firma przeprowadzająca zabieg fumigacji wystawia certyfikat oraz raport z przeprowadzonego zabiegu. Świadectwo fumigacji jest niezbędne aby potwierdzić skuteczność zabiegu i wysłać towar za granicę. Każda z firm posiada własny certyfikat fumigacji wystawiony przez INSTYTUT TECHNOLOGI DREWNA i potwierdzający skuteczność wykonywanych przez firmę zabiegów.

Ocena: 5/5 - 2