Kapturnik ceglasty Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Kapturnik ceglasty

Kapturnik ceglasty występuje na terenie całej Europy z wyjątkiem jej północnej części. Poza Europą występuje również w północnej Afryce, Syrii i na Kaukazie. Kapturnik ceglasty wyrządza znaczące szkody w składach drewna.


Kapturnik Ceglasty

Kapturnik Ceglasty

Czym jest kapturnik ceglasty?

Kapturnik ceglasty (Bostrichus capucinus) to drewnożerny chrząszcz z rodziny kapturnikowatych

Gdzie występuje kapturnik ceglasty

Kapturnik ceglasty występuje na terenie całej Europy z wyjątkiem jej północnej części. Poza Europą występuje również w północnej Afryce, Syrii i na Kaukazie.

Żerowanie kapturnika ceglastego

Larwy kapturnika ceglastego żerują w bielastych częściach drewna drzew liściastych takich jak między innymi dąb i jesion. Ten drewnożerny chrząszcz atakuje martwe części żywych drzew, słupy, pniaki, surowce znajdujące się na składowiskach oraz półfabrykaty wykonane z drewna takie jak klepki bednarskie i deszczułki posadzkowe. Kapturnik ceglasty to robak w drewnie opalonym przez ogień często żerujący.

Jak wygląda kapturnik ceglasty

Osobniki dorosłe kapturnika ceglastego mają od 6 do 13 milimetrów długości. Są one czarne z wyjątkiem czerwonych pokryw oraz ostatnich czterech pierścieni odwłoka niemniej zdarzają się kapturniki ceglaste u których czarny jest cały odwłok, a nawet całe ciało. Głowa kapturnika ceglastego pokryta jest kapturowatym  przedpleczem. Żuwaczki ostro zakończone i wydłużone. Tylna część pokryw tego drewnożernego owada równomiernie opada ku końcowi ciała.

Rozwój kapturnika ceglastego

Osobniki dorosłe kapturników ceglastych pojawiają się od maja do lipca. Jaja składane są przez samice w szparach w drewnie.

Larwy kapturnika ceglastego osiągają do 15 milimetrów długości. Są białe, łukowato zgięte i mają wyraźnie wyodrębnioną głowę. Ósmy pierścień ich odwłoka jest znacząco dłuższy od dziewiątego. Istnieją pewne charakterystyczne cechy larw kapturnika ceglastego pozwalające na odróżnienie ich od larw kołatków i miazgowców.

Od larw kołatków różni je cylindryczna, wciągnięta w przedtułów głowa i brak zębów na żuwaczkach. Od miazgowców odróżnia je ostatnia para przetchlinek na odwłoku, która u kapturnika ceglastego jest dużo większa niż jest to w przypadku larw miazgowców.

Larwy kapturnika ceglastego drążą chodniki o średnicy wynoszącej 5 milimetrów. Żerowiska larw wypełnione są drobną mączką drzewną.

Cykl rozwojowy kapturnika ceglastego w sprzyjających warunkach trwa rok. Jego długość jest uzależniona od zawartości skrobi i cukrów w drewnie.

Szkody wyrządzane przez kapturnika ceglastego

Kapturnik ceglasty wyrządza znaczące szkody w składach drewna. Na skutek jego żerowania nierzadko dochodzi do całkowitego zniszczenia znajdującego się tam drewna.


Ocena: 5/5 - 147