Zmorsznik czerwony - czerwone robaki w domu Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Zmorsznik czerwony

Zmorsznik czerwony jest szkodnikiem drewna żerującym w drewnie zawilgoconym i nadpsutym przez grzyby. W Polsce spotykany jest on głównie w drzewostanach sosnowych. Zmorsznik czerwony znacząco skraca okres użytkowania drewnianych konstrukcji.


Czerwone robaki w domu - Zmorsznik czerwony

Zmorsznik czerwony jest szkodnikiem drewna żerującym w drewnie zawilgoconym i nadpsutym przez grzyby.

zmorsznik czerwony biologia

Gdzie występuje zmorsznik czerwony

Zmorsznik czerwony występuje w Europie i na Syberii. W Polsce spotykany jest on głównie w drzewostanach sosnowych. Rzadziej pojawia się on w innych drzewostanach iglastych.

Jakie drewno atakuje zmorsznik czerwony

Żerowanie zmorsznika czerwonego odbywa się w martwym drewnie drzew iglastych. Przede wszystkim są to pniaki i leżanina. Żerowanie zmorsznika czerwonego może odbywać się również w wkopanych w ziemie lub stykających się z nią elementach konstrukcji drewnianych takich jak wieże przeciwpożarowe, słupy i legary. Najczęściej atakowane przez zmorsznika czerwonego jest drewno zagrzybione, które zostało ścięte co najmniej dwa lata wcześniej. Często zdarza się, że zmorsznik czerwony zasiedla drewno silnie zawilgocone, które w chwili zasiedlania go przez zmorsznika nie zostało jeszcze porażone przez grzyby na przykład pale mostowe. Minimalna wilgotność drewna przy której może odbywać się rozwój larw zmorsznika czerwonego wynosi  20 %.

Biologia szkodnika, czyli jak wygląda zmorsznik czerwony

Osobniki dorosłe zmorsznika czerwonego mają od 10 do 21 milimetrów długości. Pokrywy zmorsznika czerwonego są lekko ukośnie wycięte na końcu. Wystaje spod nich zewnętrzny koniec. Rozróżnienie od siebie samców i samic zmorszników czerwonych jest bardzo proste ponieważ różnią się one pomiędzy sobą ubarwieniem. Przedplecze samców jest czarne podczas gdy ich pokrywy żóżłte lub żółtobrunatne. Sporadycznie zdarza się, że kolor pokryw samców jest bliski czarnemu. Przedplecze samic jest czerwone, choć sporadycznie zdarza się, że jest ono żółtobrunatne. Pokrywy samic są zawsze czerwone. Samice rozpoznać można również po końcówce pokładełka wystającej poza odwłok.

Rójka zmorsznika czerwonego

Rójka zmorsznika czerwonego odbywa się za dnia. Trwa ona od czerwca do września. Intensywność rójki największa jest podczas dni w których temperatura powietrza jest najwyższa.

Pojedyncza samica może zmorsznika czerwonego może złożyć do 700 jaj. Składane są one przez nią w szparach w drewnie. Mogą być one składane pojedynczo lub po kilka sztuk. Jaja zmorsznika czerwonego są zółtawe, gładkie i wydłużone. Ich wymiary to 1 na 0,5 milimetra. Po kilkunastu dniach wylęgają się z nich larwy.

Larwy zmorsznika czerwonego

Larwy zmorsznika czerwonego są żółtawe lub białe. Osiągają do 35 milimetrów długości. Ich głowa jest wyraźnie wyodrębniona. Szerokość głowy larw zmorsznika czerwonego jest mniejsza od przedplecza. Na górnej stronie obie części puszki głowowej stykają się ze sobą. Przedplecze lśniące i gładkie. W części nasadowej jest ono zabarwione na żółto. Na pierwszych siedmiu pierścieniach odwłoka znajdują się poduszki ruchowe. Składają się one z dwóch poprzecznych rzędów brodawek, które otoczone są przez dwa owalne również złożone z brodawek pierścienie. Na siódmym pierścieniu odwłoka układ brodawek jest inny. Znajduje się na nim tylko jeden pierścień i pojedynczy rząd brodawek. Początkowo żerowanie larw odbywa się w bielastej części drewna. Dopiero później przenosi się ono również do części twardzielowej. Chodniki drążone przez larwy zmorsznika czerwonego mają owalny przekrój. Wypełnione są one mieszanka składającą się z ekskrementów, wiórków i mączki drzewnej. Wygląd ekskrementów zmienia się wraz z rozwojem larw zmorsznika czerwonego. W przypadku młodych larw zmorsznika czerwonego mają one kształt walcowaty, a w przypadku larw starszych stają się one bardziej kuliste. Na końcu chodnika drążonego przez larwy zmorsznika czerwonego znajduje się kolebka poczwarkowa. Znajduje się ona na głębokości wynoszącej od 5 do 20 milimetrów pod powierzchnią drewna. Zazwyczaj kolebki te położone są równolegle do powierzchni drewna. Wymiary kolebek to 25 na 6 na 12 milimetrów. Pomiędzy chodnikiem, a kolebką znajduje się ścianka złożona z grubych wiórków.

Poczwarki zmorsznika czerwonego są białe z żółtawym odcieniem. Mają one od 15 do 22 milimetrów długości. Na końcu odwłoka poczwarki zmorsznika czerwonego znajdują się szeroko rozstawione, parzyste kolce. Na ósmym tergicie jej odwłoka znajduje się poprzeczny rząd w skład którego wchodzi od 4 do 8 kolców. Stadium poczwarki zmorsznika czerwonego trwa od dwóch do trzech tygodni.

Po przeobrażeniu się osobniki dorosłe jeszcze przez tydzień przebywają wewnątrz kolebki poczwarkowej. Po tygodniu opuszczają one przez wygryzione przez siebie koliste otwory wylotowe o średnicy wynoszącej od 4 do 8 milimetrów.

Cykl rozwojowy zmorsznika czerwonego trwa od 2 do 3 lat. W wyjątkowo sprzyjających warunkach rozwój zmorsznika czerwonego może trwać rok.

Zniszczenia drewna powodowane przez zmorsznika czerwonego 

Zmorsznik czerwony znacząco skraca okres użytkowania drewnianych konstrukcji w których odbywa się jego żerowanie.


Ocena: 5/5 - 118