Ściga modrzewiowa - czym jest, gdzie żeruje i jakie wyrządza szkody Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Ściga modrzewiowa

Ściga modrzewiowa znana również jako ściga modrzewianka lub borówka modrzewiowa jest owadem z rodziny kózkowatych. Ściga modrzewiowa występuje na terenie całej Europy. Osobniki dorosłe ścig modrzewiowej mają od 8 do 18 milimetrów długości.


Ściga modrzewiowa (Tetropium Gabrieli)

Czym jest ściga modrzewiowa

Ściga modrzewiowa znana również jako ściga modrzewianka lub borówka modrzewiowa jest owadem z rodziny kózkowatych.

ściga modrzewiowa

Gdzie można spotkać ścigę modrzewiową

Ściga modrzewiowa występuje na terenie całej Europy w miejscach w których występują modrzewie. Występuje za równo w miejscach naturalnego występowania modrzewia jak i w miejscach w których roślina ta została sztucznie wprowadzona. Szczególnie liczna jest na terenie monokultur modrzewiowych na przykład na plantacjach modrzewi. Na terenie Polski prawdopodobnie występuje w całym kraju z wyjątkiem rejonów górskich niemniej znana jest tylko z ograniczonej liczby stanowisk.

Żerowanie ścigi modrzewiowej, czyli co je ściga

Obok modrzewia ściga modrzewiowa może żerować również na sosnach, świerkach i jodłach, ale zdarza się to bardzo rzadko. Ścigi modrzewiowe zasiedlają osłabione, obumierające i niedawno obumarłe drzewa w tym również drzewa powalone przez wiatr i ścięte. Żeruje wyłącznie w drewnie świeżym, nie przeschniętym i nieokorowanym. Te drewnożerne robaki szczególnie preferują materiał znajdujący się w miejscach nasłonecznionych.

Jak wygląda ściga modrzewiowa

Osobniki dorosłe ścig modrzewiowej mają od 8 do 18 milimetrów długości. Ich czarne ciała są grzbietowo-brzusznie spłaszczone. Pokrywy są matowe i delikatnie punktowane. Barwa ciała ścig modrzewiowych cechuje się sporą zmiennością. Typowy osobnik ścigi modrzewiowej ma brunatne czułki, czerwono-żółte lub czerwonobrunatne nogi i brunatne pokrywy. Przedplecze samców jest bardziej wydłużone niż samic.

Rozmnażanie się i rozwój ścigi modrzewiowej

Osobniki dorosłe ścigi modrzewiowej pojawiają się od maja do lipca. Te drewnożerne robaki aktywne są głównie o zmierzchu oraz w nocy. Kopulacja odbywa się na materiale lęgowym czyli na korze pod łuskami której składane będą jaja.

Pojedyncza samica składa do 130 jaj wydłużonych, mlecznobiałych jaj mających do 1,25 milimetra długości.

Podczas pierwszych 2-3 tygodni życia żerowanie larw ścigi modrzewiowej odbywa się w wewnętrznych warstwach kory. Później larwy odżywiają się kambium, łykiem oraz wierzchnimi słojami bielu. Larwy osiągają do 19 milimetrów długości. Drążone przez larwy chodniki są kręte, mają 1 cm szerokości i biegną głównie w poprzek włókien.

Przepoczwarzenie najczęściej odbywa się w kolebce poczwarkowej. Kolebka poczwarkowa wygryzana jest w drewnie na głębokość do 6 centymetrów. Przepoczwarzenie może odbywać się również w korze, ale zdarza się to rzadziej. Po wylęgnięciu się chrząszcz wygryza otwór wylotowy mający 4 milimetry szerokości.

Cykl rozwojowy ścigi modrzewiowej zazwyczaj trwa rok niemniej w wyjątkowo sprzyjających warunkach ulega on skróceniu. Przy skróconym cyklu rozwojowym wylęg chrząszczy ma miejsce w sierpniu.

Szkody drzew wyrządzane przez ścigę modrzewiową.

Ściga modrzewiowa to wyjątkowo groźny szkodnik wtórny drzew. Często pojawia się w dużych ilościach w jednym miejscu. Zniszczenia które powoduje ten robak w drewnie potęgowane są przez kolebki poczwarkowe w których przepoczwarzają się larwy. Kolebki te mogą być ułożone pod różnymi kątami i sięgać nawet na głębokość wynoszącą 10 centymetrów. Kolebki poczwarkowe ścigi modrzewiowej i korytarze które drąży ten robak w drewnie powodują znaczący spadek wartości drewna drzew w którym żerowały te drewnożerne chrząszcze.


Ocena: 5/5 - 199