Ekologiczne metody walki Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Ekologiczne metody
walki

Corneco jako jedna z niewielu firm wprowadza do branży zwalczania szkodników drewna innowacyjne metody ich tępienia za pomocą nowoczesnych urządzeń i metod walki.


Ekologia stawia wciąż nowe wymogi wobec preparatów chemicznych, służących do zwalczania szkodników drewna, zwanymi ksylofogami. Stale eliminuje się preparaty, które wskutek przeprowadzanych badań wykazują w składzie substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Jedną z metod wykorzystujących gazy chemiczne w walce ze szkodnikami jest zabieg zwany fumigacją.

Nie dawno zakazano użycia szeroko stosowanego w Polsce i w Unii Europejskiej w fumigacji bromku metylu. Związek ten będąc składnikiem wielu gazów fumigacyjnych, automatycznie wykluczył stosowanie wielu preparatów stosowanych w tej metodzie zwalczania szkodników. Aktualnie w Polsce dopuszczony do zastosowania jest głównie fosforowodór.

W związku z czym Firma Corneco ograniczając użycie chemii, posiada inne alternatywne nowoczesne metody zwalczania szkodników drewna. Czynnikami bezpośrednio wpływającymi na eliminację ksylofagów są między innymi wysoka temperatura, promiennie gamma oraz mikrofale.

Metoda mikrofalowa urządzeniem VAIOTERM.

Mikrofale to elektromagnetyczne pole rozproszone o długości fali pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi. Cząsteczki wody są dipolami, a szybko zmienne pole powoduje ich orientowanie się w kierunku pola. Wynikiem ich ruchu jest wydzielanie ciepła na skutek tarcia molekularnego. Powoduje to mocne nagrzanie obiektów zawierających wodę, lub inne substancje o budowie dipolowej, a więc na przykład ciała szkodników, które mają w sobie więcej wody niż drewno. Metoda ta powoduje termiczną śmierć owadów w temperaturze 55 ? 56°C.

W latach 90. XX w. przeprowadzone badania, dowiodły skuteczności zabiegu mikrofalami generowanymi z urządzenia o mocy 600 - 1000 i 2400 W na różnych stadiach rozwojowych Spuszczela pospolitego . Automatycznie zabieg ten okazał się też skuteczny wobec innych ksylofagów żerujących w drewnie.

Ważną zaletą urządzeniaVAIOTERM jest mobilność umożliwiająca wykorzystywanie go w konkretnie wybranym miejscu żerowania szkodników, ukierunkowanie działań zapewnia 100% skuteczności. Właściwą temperaturę nagrzewanych pól stale monitoruje się specjalnym czujnikiem temperatury. Zbyteczny w tej metodzie jest okres karencji, jak w przypadku gazowania, metoda nie jest również uzależniona od zewnętrznych warunków pogodowych. Nie ma potrzeby opuszczenia z obiektu mieszkających osób i zwierząt.

Metoda zastosowania mikrofal przy użyciu urządzenia VAIOTERM zachowuje wszystkie normy bezpieczeństwa. Jest to urządzenie w pełni ekologiczne, ponieważ fale mikrofalowe są nieszkodliwe dla środowiska.


 


Ocena: 5/5 - 247