Zwalczanie kornika w drewnie Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Zwalczanie kornika w
drewnie

Zwalczanie korników - kornik drukarz jako szkodnik mylony z ksylofagami.


Podstawowe informacje na temat kornika drukarza:

Korniki mają ciało kształtem przypominające delikatny walec są jednak przypadki gdy zauważamy u nich kształty owalne lun nawet kuliste. Podstawową cechą jest posiadanie głowy mniejszej od przedplecza, który jest wyciągnięty w krótki ryjek. Mają ciało o długości od 1 mm do nawet 9 mm. Należą do rodziny chrząszczy z podgrupy kornikowatych. W Polsce spotykamy 3 kolory tego gatunku owadów: brunatna, szara lub czarna.

Ciało larw kornika drukarza  jest lekko zagięte w łuk i nieznacznie grubsze w przedniej części, natomiast chitynowa żółtobrunatna głowa przytwierdzona do białego ciała. Dzięki brodawkowym wypukłością na poszczególnych segmentach, oraz kolcom i szczecinką larwa może się porusza w tunelikach.

Rozwój kornika drukarza:

Większość chrząszcze roji się od marca do połowy lipca w ciepłe i słoneczne dni. Samice wgryzają się w tkankę roślinną w celu złożenia jaj.  Właśnie w tym czasie dochodzi do największych zniszczeń w drewnianych konstrukcjach domu. Kornikowate żerują tylko na określonych roślinach, czasem tylko w poszczególnych częściach rośliny np. gałęzie, korzenie lub odziomek. Większość gatunków żeruję pod korą, tworząc charakterystyczne wzory. W polskim klimacie w ciągu roku mogą powstać 2 pokolenia szkodników, w wypadku dużego występowania chrząszczy kornikowatych jesteśmy narażeni na duże straty gospodarcze. Spowodowane to jest zniszczeniem elementów drewnianych - problemy z ich nośnością oraz utrata walorów estetycznych.

Kornik drukarz występowanie:

Jednym z najczęściej występujących w Polsce chrząszczy z rodziny kornikowatych jest kornik drukarz. Ulubionym żerowiskiem tego małego szkodnika jest świerk pospolity, nie gardzi również jodłą, sosną, modrzewiem i limbą. Zauważamy dzięki temu że preferuje drewno z drzew iglastych. Atakuje szczególnie osłabione drzewa, narażone na suszę, zanieczyszczenie powietrza oraz drzewa stare. Jednym ze sposobów stwierdzenia, że świerk został porażony przez kornika, są strugi żywicy spływającej po korze drzewa. Drzewo przejawia reakcje obronną i zalewa żywicą miejsca wgryzień.

Kornik drukarz metody zwalczania:

Kornik drukarz nie ma zbyt wielu naturalnych wrogów dlatego jego zwalczanie jest konieczne. Jednym gatunkiem z którym musi walczyć to dzięcioł. Dodatkowym problemem jest upodobanie sobie przez tego szkodnika lasów iglastych, a w szczególności świerka. Co czyni go podstawowym wrogiem w lasach gospodarczych. Szkodnik cechuje się umiejętnością gradacji o ogromnym zasięgu i dynamicznym ataku.

Nie należy jednak zapominać o walce kornika drukarza z grzybami, które prowadzą pasożytniczy tryb życia i dopasowują się do liczebności tego właśnie owada. Ludzie są jednak największym wrogiem tych szkodników: w lasach gospodarczych stosowane są różnego rodzaju pułapki, dzięki nim leśnicy prognozują stan kornika drukarza i zmniejszają jego liczebność.


Ocena: 5/5 - 189