Węglarek czarny - wygląd, występowanie, zwalczanie szkodników Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Węglarek czarny

Węglarek czarny znany również jako węglarek mniejszy lub węglarek głogowy to drewnożerny chrząszcz z rodzaju ropalopus. . Straty powodowane przez węglarka czarnego koncentrują się głównie w sadach owocowych.


Węglarek czarny

Czym jest węglarek czarny?

Węglarek czarny znany również jako węglarek mniejszy lub węglarek głogowy to drewnożerny chrząszcz z rodzaju ropalopus.

Węglarek czarny mniejszy

Gdzie występuje węglarek czarny?

Węglarek czarny występuje w Europie południowo-wschodniej, Kaukazie, Zakaukaziu, północnym Iranie, Azji Mniejszej oraz Syrii. W Polsce występuje w całym kraju z wyjątkiem wysokich gór jest on jednak stosunkowo rzadki. Pojawia się w lasach liściastych i mieszanych, zadrzewieniach miejskich, a także w sadach owocowych.

Żerowanie węglarka czarnego

Węglarek czarny żeruje w różnych gatunkach drzew i krzewów liściastych takich jak buki, dęby, głogi, graby, grusze, jabłonie, klony, leszczyny, lipy, orzechy włoskie, tarniny, wiązy i wierzby. Czasami żeruje również w drzewach iglastych takich jak sosny i jodły. Żerowanie węglarka czarnego odbywa się w obumierających gałęziach mających od 3 do 10 centymetrów grubości znajdujących się w koronach drzew. Czasami żeruje on również w dolnych częściach pnia.

Jak wygląda węglarek czarny?

Osobniki dorosłe węglarka czarnego są czarne. Mają one od 7 do 14 milimetrów długości. Za równo przedplecze jak i pokrywy węglarka czarnego pokryte są długim, odstającym owłosieniem.

Straty powodowane przez węglarka czarnego

Jeśli chodzi o straty, które powoduje ten robak w drewnie to są one bardzo podobne do strat powodowanych przez inne gatunki węglarków takie jak węglarek matowy czy węglarek czerwonoudy. Straty powodowane przez węglarka czarnego koncentrują się głównie w sadach owocowych w tym zwłaszcza w sadach zaniedbanych na terenie których to zagęszczenie larw węglarka czarnego może być bardzo wysokie.


Ocena: 0/5 - 0