Xilix Gel - skuteczny żel na szkodniki drewna Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Xilix Gel - skuteczny
żel na szkodniki
drewna

Xilix Gel to innowacyjny środek w postaci żelu do zwalczania szkodników drewna metodą impregnacja. XiliX Gel posiada innowacyjną strukturę co pozwala mu wnikać głęboko w drewno a dzięki zawartej w nim permetrynie skutecznie zwalcza korniki.


Xilix Gel na szkodniki drewna

Szkodniki drewna powodują spore straty w domach, kościołach, różnego rodzaju obiektach zabytkowych i wszelkiego rodzaju innych budynkach, które w całości lub w części wykonane zostały z drewna. Drewnojady niszczą również wykonane z drewna przedmioty. Straty powodowane przez szkodniki drewna bywają naprawdę spore.

XILIX GEL Długotrwałe żerowanie ksylofagów może doprowadzić do całkowitego zniszczenia budynków oraz przedmiotów w których żerują szkodniki drewna. Z tego powodu opracowano liczne metody zwalczania szkodników drewna. W budynkach, które w sporej części zainfekowane zostały przez szkodniki drewna najczęściej stosowany sposób na szkodniki drewna to fumigacja szkodników drewna fosforowodorem określana również jako gazowanie szkodników drewna fosforowodorem lub namiotowanie szkodników drewna. Jeśli jednak szkodniki drewna zaatakowały jedynie pojedyncze drewniane elementy budynku może okazać się, że odpowiedniejsza metoda na zwalczanie szkodników drewna to użycie żelu owadobójczego XILIX znanego też jako XILIX gel.

Uniwersalność żelu owadobójczego XILIX GEL

XILIX żel z jednej strony zwalcza szkodniki drewna, a z drugiej długotrwale zabezpiecza drewno przed nimi. XILIX żel skutecznie zwalcza wszystkie gatunki i stadia rozwojowe szkodników żerujących w drewnie. Żel owadobójczy XILIX gel może być stosowany w każdym rodzaju drewna bez względu na to, z jakiego gatunku drzewa zostało ono uzyskane.Ten sposób na szkodniki drewna może być stosowany za równo wewnątrz budynków jak i na ich zewnętrznych elementach. XILIX gel może być stosowany również we wszystkich rodzajach drewnianych elementów. XILIX żel może być również stosowany do drewna znajdującego się w miejscach w których drewno regularnie narażone jest na kontakt z wodą lub wilgocią co może sprzyjać rozwojowi niektórych gatunków szkodników drewna.

Zalety żelu XILIX GEL

XILIX żel nie powoduje zmiany barwy drewna. Drewno zaimpregnowane żelem owadobójczym XILIX gel może zostać poddane dalszej obróbce po wchłonięciu się żelu, co w zależności od rodzaju drewna i innych czynników może trwać od 3 dni do czterech tygodni.

Zabiegi impregnacji żelem owadobójczym XILIX gel przeprowadzane przez wysoko wykwalifikowanych fachowców są całkowicie bezpieczne. Nawet w przypadku przeprowadzenia zabiegu przez niefachowców żelowanie żelem owadobójczym XILIX gel pozostaje dużo bardziej bezpieczne niż na przykład fumigacja fosforowodorem.

Xilix gel żel na owady

Użycie żelu owadobójczego XILIX gel jest obok fumigacji jedną z dwóch najczęściej stosowanych metod zwalczania szkodników drewna. Popularność żelu owadobójczego XILIX gel wynika głównie z jego zalet na które składają się bezpieczeństwo dla zdrowia, wydajność i głęboka penetracja drewna. Głębokie penetrowanie drewna przez żel owadobójczy XILIX sprawia, że zazwyczaj nie jest konieczne wiercenie otworów w drewnie ani wtryskiwanie. Konieczność taka może wystąpić jedynie w przypadku wyjątkowo grubego drewna. Możliwość nakładania żelu XILIX gel grubymi warstwami sprawia, że ilość warstw, które muszą zostać naniesione na drewno aby zapewnić skuteczne zwalczanie szkodników drewna żelem owadobójczym XILIX gel jest ograniczona.

Żel Xilix Gel zawiera permetrynę

Swoje owadobójcze działanie żel owadobójczy XILIX gel zawdzięcza znajdującej się w jego składzie permetrynie. Permetryna łączy wysoką toksyczność dla owadów do których zaliczamy wszystkie gatunki szkodników drewna z bezpieczeństwem stosowania dla ludzi. Z tego powodu jest jednym z najpopularniejszych środków stosowanych w celu zwalczania owadów.

Moskitiery oraz ubrania zaimpregnowane permetryną chronią przed komarami i kleszczami. Permetryna jest też głównym składnikiem preparatów zwalczających różnego rodzaju pasożyty. Użycie permetryny, choć nie pod postacią żelu owadobójczego XILIX gel to zatem skuteczna metoda zwalczania pcheł, skuteczna metoda zwalczania wszy i skuteczna metoda zwalczania świerzbowców za równo u ludzi jak i u zwierząt. Permetryna stosowana jest także do zwalczania owadów wewnątrz różnego rodzaju pomieszczeń za równo mieszkalnych jak i gospodarskich.

Żel owadobójczy XILIX gel sprawił, że permetryna zaczęła być stosowana do zwalczania szkodników drewna. Nie należy jednak zapominać o tym, że permetryna zawarta w żelu owadobójczym XILIX gel może wnikać do wnętrza drewna dzięki innym zawartym w żelu owadobójczym XILIX gel substancjom. Sama permetryna kupiona w sklepie nie będzie skuteczna w zwalczaniu szkodników drewna.

Kto może kupić żel owadobójczy XILIX

Żel owadobójczy XILIX gel dostępny jest wyłącznie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w zwalczaniu szkodników drewna. Ma to na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa stosowania produktu. Poza tym do właściwej aplikacji preparatu często bywa niezbędny specjalistyczny sprzęt. Jeśli drewno, które poddawane będzie impregnacji jest grube konieczne będzie skorzystanie z agregatów niskociśnieniowych. W przypadku drewna pokrytego farbami, lakierami itp. konieczne może być skorzystanie ze sprzętu do szlifowania powierzchni. W zależności od sytuacji na miejscu może być konieczne skorzystanie z jeszcze innych rodzajów sprzętu. Z tych właśnie powodów XILIX żel nie jest przeznaczony do użytku przez osoby prywatne.

xilix gel żel preparat środek

Która z metod zwalczania szkodników drewna jest najlepsza?

To która z wymienionych metod zwalczania szkodników drewna będzie najodpowiedniejsza w danej sytuacji uzależnione jest od szeregu czynników. Z tego powodu w kwestii wyboru odpowiedniej metody zwalczania szkodników drewna najlepiej jest zaufać pracownikom firmy oferującej usługi zwalczanie szkodników drewna. Jeśli dana firma oferuje tylko jedną z metod zwalczania szkodników drewna to prawdopodobnie nie są to prawdziwi profesjonaliści w zwalczaniu szkodników drewna. Generalnie rzecz biorąc zwalczanie szkodników drewna żelem owadobójczym XILIX częściej stosowane jest jeśli zainfekowane zostały pojedyncze drewniane elementy do których można uzyskać łatwy dostęp, a fumigacja fosforowodorem jeśli zainfekowane zostały liczne drewniane elementy, dostęp do miejsc zaatakowanych przez szkodniki drewna jest utrudniony lub zasięg infestacji jest trudny do ustalenia. Sytuacje w których nie wiadomo czy w konkretnych drewnianych elementach znajdują się szkodniki czy też nie niestety są dość częste w związku z czym fumigacja całego domu bardzo często okazuje się najrozsądniejszym rozwiązaniem.

 

W jakich obiektach stosowany jest żel owadobójczy XILIX?

Żel owadobójczy XILIX gel może być stosowanych we wszystkich rodzajach obiektów w których pojawił się problem ze szkodnikami drewna tym między innymi na terenie domów, kościołów, muzeów, obiektów zabytkowych i hoteli. Jeśli więc konieczne jest zwalczanie szkodników drewna w domu, zwalczanie szkodników drewna w kościele, zwalczanie szkodników drewna w zabytku lub zwalczanie szkodników drewna w jakimkolwiek innym miejscu to warto rozważyć użycie w tym celu żelu owadobójczego XILIX gel.

Kiedy nie należy stosować żelu owadobójczego XILIX?

Żel owadobójczy XILIX gel nie powinien być nakładany na drewno jeśli jego temperatura będzie mniejsza od 10 stopni Celsjusza. Nie powinien być on nakładany zwłaszcza na drewno zamarznięte. Również drewno mające kontakt z żywnością nie powinno być pokrywane żelem owadobójczym XILIX gel. Żel owadobójczy XILIX gel może uszkadzać porowate materiały takie jak gips, płyty wiórowe lub filc bitumiczny dlatego nie należy stosować go na drewnie mającym kontakt z tymi materiałami. Jeśli z wymienionych lub innych powodów zwalczanie szkodników drewna za pomocą żelu owadobójczego XILIX gel w danym miejscu nie jest możliwe metodami alternatywnymi, które warto rozważyć w pierwszej kolejności są wspominana już wcześniej fumigacja fosforowodorem oraz dezynsekcja promieniowaniem mikrofalowym.

 

Przygotowanie drewna do nałożenia żelu owadobójczego XILIX

Przed nałożeniem żelu owadobójczego XILIX gel należy odpowiednio przygotować drewno do tego zabiegu. W tym celu konieczne jest oczyszczenie drewna, wytarcie przy pomocy szczotki i odkurzenie. Z drewna pokrytego powłokami lakierniczymi należy je usunąć. Także luźne, nie nadające się już do dalszego użytkowania kawałki drewna powinny zostać usunięte. Czasami podczas przygotowań okazuje się, że uszkodzenia niektórych z poddawanych zabiegowi elementów są na tyle poważne, że konieczna będzie ich wymiana.

Jak nakładany jest żel owadobójczy XILIX?

Żel owadobójczy XILIX gel może być nakładany na kilka sposobów. W przypadku cienkiego drewna żel owadobójczy XILIX gel nakładany jest poprzez spryskiwanie. W przypadku grubszych fragmentów drewna obok spryskiwania stosowane jest również wstrzykiwanie. Dla zapewnienia pełnej skuteczności zabiegu spryskiwanie i wstrzykiwanie obejmują za równo miejsce zaatakowane przez szkodniki jak i miejsca znajdujące się obok niego.

Ilość nakładanego żelu owadobójczego XILIX gel uzależniona jest od celu zabiegu, metody nakładania grubości drewna i innych czynników. Jeśli żel owadobójczy XILIX gel stosowany jest do zwalczania szkodników drewna to jego zużycie jest większe. W wypadku użycia profilaktycznego mającego na celu zapobiegnięcie pojawieniu się szkodników drewna w drewnie w przyszłości żel owadobójczy XILIX gel może zostać użyty w mniejszych ilościach. Producent żelu owadobójczego XILIX gel opracował szczegółowe zalecenie co do ilości żelu owadobójczego XILIX gel, która powinna zostać zastosowana w zależności od sytuacji.

Jakie szkodniki drewna zwalczane są za pomocą żelu owadobójczego XILIX.

Żel owadobójczy XILIX gel stosowany jest do zwalczania wielu gatunków szkodników. Mogą być nim zwalczane wszystkie gatunki szkodników drewna żerujące w drewnie technicznym. Żel Xilix Gel jest skuteczny w zwalczaniu:

 

Inne metody zwalczania szkodników drewna

Obok będącego głównym bohaterem naszego artykułu żelu owadobójczego XILIX i wspominanej już wcześniej fumigacji fosforowodorem istnieją również inne metody zwalczania szkodników drewna. Najpopularniejsze z nich to zwalczanie szkodników drewna poprzez dezynsekcje mikrofalową oraz zwalczanie szkodników drewna poprzez fumigacje beztlenową. Metody te są jednak mniej popularne niż zwalczanie szkodników drewna żelem owadobójczym XILIX i zwalczanie szkodników drewna poprzez fumigację fosforowodorem. W przeszłości stosowano też wiele innych metod zwalczania szkodników drewna, ale straciły one na popularności w wyniku pojawienia się wymienionych wcześniej metod, które okazały się od nich bardziej skuteczne i efektywne.

Zintegrowane zwalczanie szkodników drewna

Bardzo często żel owadobójczy XILIX GEL stosowany jest łącznie z fumigacją fosforowodorem, co bywa określane jako zintegrowane zwalczanie szkodników drewna lub integrowane zwalczanie szkodników drewna.

Pierwszym etapem zintegrowanego zwalczania szkodników drewna jest fumigacja, która zabija wszystkie stadia rozwojowe szkodników. Następnie drewno zabezpieczane jest przed ponownym zasiedleniem jego wnętrza przez szkodniki drewna za pomocą żelu owadobójczego XILIX. Zintegrowane zwalczanie szkodników drewna to najlepszy sposób na ochronę drewna przed szkodnikami drewna. Użycie samego żelu owadobójczego XILIX nie jest tak skuteczne. Wynika to z faktu, że często zdarza się, że nie można nanieść żelu owadobójczego XILIX GEL na wszystkie drewniane elementy znajdujące się w domu w tym zwłaszcza na te, które są osłonione w związku z czym nie można uzyskać do nich dostępu. Poza tym ilość żelu stosowanego do zwalczania szkodników drewna jest dużo większa od ilości żelu stosowanej w celu ochrony drewna przed pojawieniem się w nim szkodników drewna w przyszłości. Im cenniejszy obiekt tym częściej stosowane jest zintegrowane zwalczanie szkodników drewna. Popularne jest zatem zwłaszcza integrowane zwalczanie szkodników drewna w kościele, integrowane zwalczanie szkodników drewna w muzeach i integrowane zwalczanie szkodników drewna w obiektach zabytkowych.  Integrowane zwalczanie szkodników drewna to najskuteczniejszy sposób na zwalczenie szkodników drewna i długotrwałe zabezpieczenie drewna przed nimi.


Ocena: 5/5 - 1