Zmorsznik jodłowiec Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Zmorsznik jodłowiec

Zmorsznik jodłowiec jak sama nazwa wskazuje rozwija się w jodle. Rzadziej zmorsznik ten rozwija się w drewnie innych drzew iglastych. Osobniki dorosłe szkodnika mają wydłużone, grzbietowo-brzusznie spłaszczone ciało długie na od 7 do 16 milimetrów.


Zmorsznik jodłowiec

Groźny szkodnik drewna?


zmorsznik jodłowiec wygląd

Występowanie zmorsznika jodłowca

Zmorsznik jodłowiec (Anastrangalia dubia) występuje w górach oraz na pogórzu środkowej i południowej Europy, północnej Afryki, Kaukazu, Zakaukazia, Azji Mniejszej i północnego Iranu. Na terenie Polski zmorsznik jodłowiec występuje w lasach iglastych z dużym udziałem jodły znajdujących się w południowej części naszego kraju. Zmorsznik jodłowiec występuje w Polsce dużo rzadziej niż najpowszechniejszy przedstawiciel zmorszników w Polsce czyli zmorsznik czerwony.

W jakim drewnie żeruje zmorsznik jodłowiec?

Zmorsznik jodłowiec jak sama nazwa wskazuje rozwija się w jodle. Rzadziej zmorsznik jodłowiec rozwija się w drewnie innych drzew iglastych takich jak na przykład sosna pospolita, świerk i limba. Zmorsznik jodłowiec atakuje drzewa obumierające, martwe, połamane i złamane drzewa chrakteryzujące się wysoką wilgotnością drewna.

Jak wygląda zmorsznik jodłowiec?

Osobniki dorosłe zmorsznika jodłowca mają wydłużone, grzbietowo-brzusznie spłaszczone ciało długie na od 7 do 16 milimetrów. Długość przedplecza zmorsznika jodłowca jest większa od jego szerokości. Ciało czarne. Barwa pokryw zmorsznika jodłowca cechuje się wysoką zmiennością. Mogą być one żółte, żółtobrunatne, czerwone lub czarne. Samce form typowych zmorsznika jodłowca mają żółte lub żółtobrunatne pokrywy oraz czarny szew, koniec i boczne krawędzie pokryw. Samice form typowych zmorsznika jodłowca mają czerwone pokrywy z wąskim obramowaniem po bokach oraz podłużnym, czarnym pasem w środku.

Larwy zmorsznika jodłowca mają wydłużone, grzbietowo-brzusznie spłaszczone białożółtawe ciała. Osiągają do 27 milimetrów długości. Na przedpleczu larw zmorsznika jodłowca nie ma brodawek ruchowych.

Rozmnażanie się i rozwój zmorsznika jodłowca

Osobniki dorosłe zmorsznika jodłowca pojawiają się od czerwca do sierpnia, ale najwięcej pojawia się ich w lipcu. Pojawiają się na kwitnących roślinach zielnych w tym zwłaszcza na roślinach zaliczanych do rodziny baldaszkowatych oraz na materiale w którym rozwijać się będą larwy. Jaja składane są przez samice zmorsznka jodłowca w szparach kory. Początkowo żerowanie larw zmorsznika jodłowca odbywa się w korze. Następnie larwy zmorsznika jodłowca wgryzają się w drewno i drążą w nim owalne chodniki. Chodniki te drążone są przez te drewnożerne robaki głównie w bielu i twardzieli.  Chodniki te w swojej końcowej części osiągają do 10 milimetrów szerokości. Ściśle zapełniane są one trocinkami oraz ekskrementami.

Przepoczwarzenie larw zmorsznika jodłowca odbywa się w owalnych kolebkach mających od 20 do 25 milimetrów długości. Osobniki dorosłe zmorsznika jodłowca opuszczają kolebki poczwarkowe na początku lata.

Cykl rozwojowy zmorsznika jodłowca najczęściej trwa dwa lata.

Zagrożenia ze strony zmorsznika jodłowca - zniszczenia drewna!

Zmorsznik jodłowiec powoduje duże straty w drewnie. Straty te potęgowane są przez fakt, że żerowanie tego robaka w drewnie najczęściej odbywa się w jego najcenniejszej części użytkowej.


Ocena: 5/5 - 177