Zwalczanie korników Zwalczanie Szkodników Drewna tło

zwalczanie korników -
metody zwalczaniaCo wiemy o Korniku? ? mylimy kornika z technicznymi szkodnikami drewna?

Chyba każdy z nas słyszał o kornikach. Wiemy na pewno, że są to owady niszczące nasze lasy, ale czym się charakteryzują? Gdzie występują? Jak je zwalczać?

Poniżej kilka słów na temat korników, aby przybliżyć poznanie tych powszechnie znanych szkodników, żerujących w drzewach naszych ojczystych lasów.

 

corneco

Kornikowate

Opis

Korniki (Scolytinae) należą do podrodziny chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych. W Polsce znanych jest 107 gatunków owadów z rodziny kornikowatych. Ciało chrząszcza z rodziny kornikowatych ma kształt walcowaty, owalny bądź kolisty. Na kulistej, małej głowie znajdują się kilkuczłonowe czułki. Przedplecze jest gładkie lub pokryte ziarenkami, a pokrywy punktowane o zarysie walcowatym, opadające w dół, tworząc tzw. ścięcie (Ipinae) lub bez ścięcia (Scolytinae). Druga para skrzydeł najczęściej jest dobrze wykształcona, ale u niektórych gatunków może być zredukowana. Nogi chrząszcza są grube i krótkie. Długość ciała dorosłego osobnika wynosi od 1 do 9 mm, niekiedy samice bywają większe od samców. Chrząszcze z rodziny kornikowatych, żyjące w Polsce mają ubarwienie szare, brunatne lub czarne.

Larwy

Larwy tego gatunku mają ciało wygięte łukowato o barwie białej z żółtobrunatną głową. Ciało larw zbudowane jest z segmentów, pokrytych brodawkowatymi wypukłościami skórnymi i małymi kolcami, dzięki którym mogą się poruszać. Rój chrząszczy odbywa się w okresie od marca do połowy lipca. W celu złożenia jaj samica wgryza się do wnętrza tkanki roślinnej.

Występowanie

Kornikowate żerują na roślinach żywicielskich, głównie pod korą drzew, wygryzając tam charakterystyczne żerowiska. Większość z nich żyje na drzewach i krzewach iglastych lub liściastych, głównie pod korą. Owady te są wyłącznie fitofagami, zamieszkują głównie obszary leśne, ale można je spotkać również na składach drewna i zadrzewieniach. Niekiedy zdarza się, że zasiedlają tylko określone partie drzewa czyli korzenie, odziomek, wierzchołkową część strzały lub gałęzie.

 

Szkodliwość i zwalczanie

Korniki najczęściej atakują osłabione przez susze, pożary czy zanieczyszczenia powietrza, gatunki drzew, dlatego nazywane są szkodnikami wtórnymi. Ze względu na masowe występowanie powodują bardzo duże szkody gospodarcze.

Aby ograniczyć szkody wyrządzane przez korniki należy utrzymywać drzewostany w odpowiednim stanie sanitarnym. Zwalczanie tych szkodników przeprowadza się za pomocą pułapek feromonowych, dzięki którym można kontrolować liczebność niektórych gatunków. Leśnicy poprzez kontrolę i wyszukiwanie zaatakowanych drzew, oraz ich wycinkę, ograniczają populacje szkodliwych gatunków.

Owady z rodziny kornikowatych możemy podzielić na dwie podrodziny:

- korniki właściwe (Ipinae),

- ogłodki (Scolytinae),

które różnią się budową ciała.

 

 

TAGI: zwalczanie korników, firma zwalczająca korniki, corneco sp. z o.o. metody zwalczania korników,

 


Ocena: 5/5 - 252