Zwalczanie szkodników drewna Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Zwalczanie szkodników
drewna

Dbanie o elementy drewniane swojego domu, mieszkania jest bardzo ważne i konieczne jeśli chcemy zachować estetyczny wygląd elementów drewnianych i bezpieczeństwo.


Szkodniki drewna ingerując w jego strukturę powodują nieodwracalne zmiany wytrzymałościowe, estetyczne oraz fizyczne. Wytrzymałość odgrywa ważną rolę bezpieczeństwa w budownictwie. Szczególny nacisk ochrony drewna przed szkodnikami kładzie się na belki stropowe oraz konstrukcje dachów. Wszystkie te elementy drewniane powinny być odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli pojawią się oznaki nieproszonych gości w postaci kołatka domowego lub spuszczela pospolitego  trzeba podjąć odpowiednie zabiegi. Zaniechanie działań ochrony elementów drewnianych zwykle prowadzi do osłabienia elementów nośnych i zagrożenia dla ludzi zawaleniem. Do typowych lokalizacji szkodników zalicza się belki stropowe na strychach, deski podłogowe, łaty ,dźwigary oraz legary dachowe. Do najniebezpieczniejszych należą budynki użyteczności publicznej, gdzie na zagrożenie narażona jest bardzo duża liczba ludzi. Estetyczny efekt bytowania tych organizmów w strukturze naszych elementów jest widoczny gołym okiem. Wyżłobienia oraz otwory po chrząszczach drewno lubnych  mają wpływ na efekt wizualny. Podłoga, meble, ścianki to najchętniej zasiedlone miejsca tych owadów we wszystkich obiektach. Reasumując szkodniki drewna obniżają właściwości fizyczne elementów drewnianych. Firma CORNECO proponuje trzy metody zwalczania drewnojadów.

Do najbardziej ekologicznych metod zalicza się mikrofale. Tym sposobem przy pomocy urządzeń generujących mikrofale w strukturę drewna zwalczamy ksylofagi w każdym stadium rozwoju. Temperatura jaka jest niebezpieczna dla drewno lubnych chrząszczy oscyluje już powyżej 55 stopni Celsjusza. W tej metodzie mamy pewność wyeliminowania owadów z całej struktury drewna. Ten sposób unicestwienia owadów należy do bezpiecznych dla ludzi i zwierząt oraz nie wymaga separacji miejsca prowadzonych działań.

Zdj.1.Urządzenia mikrofalowe

Drugim rozwiązaniem jest iniekcja ciśnieniowa drewna. Polega ona na nawiercaniu otworów w porażonych elementach drewnianych. Rozmieszczenie nawiertów zwykle przyjmuje się co 15 -25 cm. W otworach umieszcza się specjalnego przeznaczenia kołki-zawory (zdj.2.1.b), do których pod ciśnieniem wtłaczany jest preparat bójczy (zdj.2.1.a). Środek przeciwko szkodnikom w warunkach określonego ciśnienia wypełnia wszystkie pory, a więc miejsca bytowania ksylofagów. Zaaplikowana dawka mieszaniny pozostaje w przekroju drewna dając zabezpieczenie na długi okres czasu. W tym sposobie likwidacji szkodnika obiekty lub pomieszczenia poddawane procesowi iniekcji powinny być na pewien czas nie zamieszkiwane przez ludzi i zwierzęta. 

Zdj.2. a)                                              b)

Fumigacja należy do trzeciej metody zwalczania szkodników drewna. Należy jednak pamiętać, że jest to silnie toksyczny zabieg. Wykonanie takich czynności powinno odbywać się przez specjalnie przeszkolony i przygotowany do tego celu personel firmy ddd. Gazowanie pociąga za sobą szereg procedur bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Poza tym ważna jest lokalizacja obiektu jaki ma być poddany działaniu fumigantów. Miejsca gęsto zasiedlone jak osiedla, czy obszary miejskie i użyteczności publicznej(urzędy, szpitale, ośrodki kultury) z reguły nie kwalifikują się do tego procesu zwalczania szkodników. Wiąże się z tym odpowiedzialność po stronie wykonawcy oraz zagrożenia niosący ze sobą trujący gaz ? fosforowodór. Fumigacja gdzie warunki jej zastosowania są bezpieczne dla wyżej wymienionych jednostek odbywa się w czasie 10-14 dni. Temperatura i wilgotność powietrza także ma wpływ na postępowanie przy gazowaniu. Pierwszym etapem jest rozpoznanie obiektu i dokładnie jego uszczelnienie specjalną folią, która nie przepuszcza fumigantu. Separacja obiektu tym sposobem zapewni skuteczne działanie substancji szkodliwych na szkodniki. W czasie zwalczania infestacji drewnojadów obiekt jest wyłączony z użytku i odpowiednio oznakowany na wstęp dla osób postronnych. Po okresie wyniszczania stadium rozwojowego owadów budynek zostaje otwierany przez techników ddd. Czynności przed odbiorem lokalu użytkowego polegają na wietrzeniu wszystkich pomieszczeń. W dalszym etapie użytkowania budowli po fumigacji nie ma możliwości zatrucia fosforowodorem.

Zdj. 3.Obiekt przygotowany do fumigacji

Firma Corneco zwalcza szkodniki drewna mi.in. w domach i budynkach mieszkalnych przy elementach konstrukcji oraz wyposażonych w wykończeniowe elementy drewniane np. schody, belki ozdobne. Ponadto w obiektach użyteczności publicznej na strychach, dachach, stropach, elementach podłogowych jak filharmonie, teatry, urzędy. W obiektach sakralnych , muzeach oraz skansenach.

 


Ocena: 5/5 - 188