CORNECO

Ksylofagi (gr. ksýlon 'drewno' + phageín 'pożerać') - owady w postaci dorosłej lub larwy żywiące się drewnem.

Jedną z grup ksylofagów, których tryb życia narusza strukturę drewna obniżając jego wartość techniczną nazywamy szkodnikami technicznymi drewna.

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"