Korniki w drewnie - jak zwalczyć? Zwalczanie Szkodników Drewna tło

Korniki w
drewnie -
jak
zwalczyć?Zauważyłeś, że coś gryzie drewno? Twoje drewniane schody, podłogi a w meblach widać wiele dziurek i sieć dziwnych otworów? Słychać dziwne stukania, drążenia lub skrobania? Na dole mączka z drewna wraz z larwami i ich odchodami sypie się z tuneli wydrążonych przez owady?

  • wiórki lub mączka drewniana pomieszane z odchodami larw wysypujące się z otworów

To niestety nie są korniki (Ips typographus), ale inne owady często mylone właśnie z kornikiem drukarzem! Mogą to być takie owady jak Tykotek pstry (Xestobium rufovillosum), Miazgowiec parkietowiec (Lyctus linearis Goeze), Zmorsznik czerwony (Stictoleptura rubra), Drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), Wyschlik grzebykorożny (Ptilinus pectinicornis), Kołatek uparty, kołatek mieszkaniowy (Hadrobregmus pertinax, Anobium pertinax), Kopalinek (Rhyncolus culinaris Cerm.), Borodziej cieśla (Ergates faber L.), Kołatek domowy, kołatek wrężyk (Anobium punctatum), Spuszczel pospolity (Hylotrupes Bajulus L., Cerambycidae, Coleoptera) są to główne gatunki owadów (ksylofagów) uszkadzających i gryzących drewno. To właśnie niewłaściwa impregnacja sprawia, że szkodniki techniczne drewna zagnieżdżają się w naszym dorobku. Impregnacja może być wykonywana różnymi preparatami, odpowiednio dobranymi do potrzeb obiektu i środowiska w którym musi zabezpieczać drewno przed insektami, grzybami i pożarem. Do metod impregnacji można zaliczyć dwie podstawowe: powierzchniową i głęboką. Do powierzchniowych zaliczyć można polewanie i malowanie. Do głębokiej zaś impregnację zanurzeniową, ciśnieniową, ciśnieniowo-próżniowa wykonywaną w autoklawie (specjalne urządzenie).

Korniki to rodzina Scolytidae - podzielić je można na dwie podrodziny Scolytinae - ogłodki i Ipinae - korniki właściwe. W naszym kraju spotykamy się z około 100 gatunkami tej rodziny. Kornikowate to niewielkie chrząszcze (od 1 do 8 mm wielkości), walcowaty kształt ciała, owalny, wydłużony niekiedy okrągławy, w odcieniach od brunatnej i pstrej do czarnej. Larwy korników są lekko łukowato zgięte z brunatną głową, białawe, beznogie. Poczwarka jest koloru białego na końcu odwłoka posiada dwa niewielkie wyrostki. Owady - Korniki żerują w połączeniach drewna i kory w miazdze i łyku. Głębokość na jaką penetrują drewno to 2 mm, są przyczyną obumierania drzew i drzewostanów, szczególnie drzew świerkowych, dlatego też są one poważnymi szkodnikami fizjologicznymi w leśnictwie. Drążone przez Kornika specyficzne chodniki tworzą charakterystyczny dla tego rodzaju gatunku obraz żerowania. Połowa korytarzy umiejscowiona jest na powierzchni drewna druga część mieści się na wewnętrznej powierzchni kory. W związku z tym, iż zniszczenia wyrządzane przez Kornika Drukarza, a chodniki tworzone na drewnie nie penetrują w głąb pnia - nie wpływają znacząco na jakość tarcicy, dlatego że zewnętrzna część osuwana jest w toku obróbki mechanicznej. Jest to dowód na to, iż mitem są korniki w więźbie, dachu czy w meblach. Niemożliwe jest więc, aby u kogoś w domu zalęgły się korniki i gryzły drewno.

Odnosząc się do wiadomości należy pamiętać, by diagnozy szkodnika z którym mamy do czynienia wykonywał wykwalifikowany technik, który celnie rozpozna zagrożenia. Dzięki odpowiedniej ocenie można dobrać właściwą metodę walki ze szkodnikami drewna. Czasem do domowe metody walki z Ksylofagami są niczym ?syzyfowe prace?. A drewno z którego w szybki sposób nie zwalczy się owady niszczące je od środka staje się słabe, podatne na pożar i w efekciekonieczna następuje wymiana zainfekowanych elementów na nowe.

Zwalczanie

W walce z ksylofagami stosowane są najczęściej:

metoda termiczna
dezynsekcja za pomocą fal mikrofalowych - drewno nagrzewane jest do temperatury 55°C, która jest zabójcza dla insektów

metoda chemiczna
zastosowanie fumigantów do gazowania porażonych obiektów, pomieszczeń lub pod folią całych budynków

Profesjonale, skuteczne zwalczanie szkodników drewna,
dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów
tel: +48 (22) 29 94 410

CORNECO- Profesjonalne, skuteczne zwalczanie szkodników drewna, owadów żerujących w drewnie, dezynsekcja drewnojadów, fumigacja ksylofagów - zwalczanie tzw. "korników"